Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2009 m. gruodžio 23 d., trečiadienis

Sutikime šventes blaivaus proto ir atvira širdimi


Turbūt sunku būtų prisiminti metus, kad švenčių laukimo netemdytų įvairūs sunkumai ir rūpesčiai. Ne išimtis ir šie metai. Kaip sunku susikaupti ir laukti Kalėdinio stebuklo nuolatiniame šurmulyje, kuriame labiausiai girdimos kalbos apie ekonominius nepriteklius ir sunkmetį. Kiekvieną bent kiek sąmoningesnį žmogų kamuoja klausimai apie žmogaus išniekintą gamtą ir apie tai, kokį pasaulį paliksim savo vaikams.

Natūralu, kad bet kokį skausmingesnį sąmonės blyksnį ar sąžinės balsą stengiamės užgesinti, kad jis nekeltų mums diskomforto, neverstų jaustis kaltais dėl to kas vyksta aplinkui. Laikmetį, kuris skirtas susikaupimui ir stebuklo laukimui paverčiam visuotiniu chaosu. Mūsų vidine sumaištimi naudojasi visi kurie netingi. Televizijos pilnos blizgučių be turinio, parduotuvės skelbia akcijas ir išpardavimus ir net ekonominis sunkmetis nesumažina prekybos centrų lankytojų srauto, nes nenupirkę materialios dovanos savo draugams ir artimiesiems jaučiamės kalti ir nepilnaverčiai. O ar ne tokį jausmą mums ir siekia įpiršti Kalėdinės „karštinės“ režisieriai , su tokia išmone užpildami visą aplinką mažavertėmis materialinėmis smulkmenomis. Jau nebūna švenčių, kurioms atėjus negalėtumėte gauti didelių nuolaidų alkoholiui, be kurio Lietuvoje jau nebeįsivaizduojamos ir Kūčios.

Kai bėgimas baigiasi ir pagaliau susėdame prie Kūčių stalo, tampa aišku, kad geriau žinome kurioje didelio prekybos centro parduotuvėje pigiausios pirštinės, kur didžiausias vyno ar degtinės išpardavimas, kur skaniausia silkė ir pan. Bet nieko nebežinom apie tuos kurie susėda prie to paties stalo. Tą suvokus darosi taip sunku, kad norisi kuo greičiau užgesinti savo sąmonę ir virsti kažkuo, kam svarbu „atsipalaiduoti“ ir atjungti savo sąmonę nuo sunkių minčių. Su dideliu uolumu puolame pilstyti sąmonės konservantą savo draugams ir artimiesiems, kurie taip pat džiaugiasi galėdami išjungti savo sąmonės triukšmą. Alkoholis paverčia žmogų gyvuliu, atjungia sąžinę ir protą. Kaip jau tapo populiaru sakyti: reikia nusigerti, kad atsipalaiduotum ir užsimirštum. Tik klausimas nuo ko reikia užsimiršti, ar ne laikas būtų kaip tik atsipeikėti ir pabandyti būti žmonėmis, nes gyvuliais mes sėkmingai sugebame būti ir neišgėrę. Pasižiūrėkite kas vyksta gatvėse, tuose pačiuose perkybos centruose. Kaip mes elgiamės su savo vaikais ir artimaisiais.

Jau nemaža dalis žmonių šventes sutinka bent kelis kartus persivalgydami, apsvaigę nuo alkoholio ir pigių Kalėdinių šou, paaukoję kelis litus vargstantiems nusiųsdami SMS žinutę ir tokiu būdu pasijautę tikrais krikščionimis. Sakom, kad kažką reikia daryti su mūsų vaikais, kad jie nevirstų nauja alkoholikų karta, tuo tarpu patys nebesuvokiame savo gyvenimo be svaiginimosi. Mes tapom nuolatinių išpardavimų vergais. Neabejoju, kad lietuviai šiemet vaikams pirks pigesnius žaislus, bet sąmonės konservantams pinigų nepritrūks.

Norisi palinkėti visiems, dideliu greičiu bėgantiems pasitikti švenčių, bent keletui minučių sustoti ir pagalvoti ar tikrai negalim nieko pakeisti? Ar tikrai nebemokame bendrauti su artimiausias žmonėmis neapsvaigę ir neužgesinę savo žmogiškumo? Ar bebėgiodami po parduotuves nepamiršom draugo, kuriam šiandien tikrai sunku ir kuris labai apsidžiaugtų išgirdęs jūsų balsą telefono ragelyje?

Kodėl bijom sutikti šventes blaivūs ir atvira širdimi? Jau ne kartą istorijoje išsiblaiviusios tautos nuveikė didelius darbus. Gal jau laikas ir mums?

O pabaigai Motinos Teresės palinkėjimai, kurie labai tinka mums, gyvenantiems šiame žmogui priešiškame laikmetyje.

“…Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški.

- Vis dėlto mylėkite juos!

Jeigu darote gera, žmonės Jums priskiria egoistinius ir

savanaudiškus motyvus.

- Vis dėlto darykite gera!

Jeigu Jums pasisekė, įsigysite netikrų draugų ir tikrų priešų.

- Tegul Jums vis dėlto sekasi!

Gerieji Jūsų darbai bus užmiršti rytoj.

- Vis dėlto darykite gerus darbus!

Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.

- Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!

Tai ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.

- Vis dėlto kurkite!

Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali Jus

be perstojo atakuoti, jei šiems padedate.

- Vis dėlto padėkite!

Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.

- Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!”

Linkiu visiems sveikų, blaivių ir žmogiškų švenčių!

2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis

Dėmesio! Pasiruoškite! Mes jus kontroliuosime …

Kaip ir reikėjo tikėtis, laisvosios rinkos lopšyje išsūpuoti ekspertai patekę į valdžios viršūnes, netruko pademonstruoti savo tikrųjų norų. Šiuo atveju kalbama apie Teisingumo ministerijos parengtas LR Viešojo administravimo įstatymo pataisas. Laisvosios rinkos instituto ekspertų taip mėgstamas posakis „ad absurdum“ matyt geriausiai apibūdina buvusio Laisvosios rinkos instituto prezidento Remigijaus Šimašiaus vadovaujamos ministerijos pateikiamas idėjas.

Labai nesileidžiant į detales pateikiami siūlymai reikštų, kad Lietuvoje verslo subjektų kontrolė taptų tik formalumu, o kitaip išsireiškus – tiesiog prarastų prasmę. Įsivaizduokite situaciją, kuomet tabako arba alkoholio kontrolę vykdanti institucija rašo raštą įmonės vadovui: „Gerbiamas įmonės vadove, prašome jus pasiruošti, nes sausio 12 d. 15 valandą mes numatome atvykti į jūsų įmonę ir tikrinti ar jūs nepaduodate tabako ir alkoholio gaminių nepilnamečiams, ar jūs neturite gaminių be įsigijimo dokumentų ir t.t.“. Net neabejoju, kad nepraėjus nė keliems mėnesiams Lietuvoje „sumažėtų su tabako ir alkoholio prekyba, laikymu ir įsigijimu susijusių pažeidimų“. Tik klausimas ar sumažėtų pažeidimų, ar sumažėtų jų išaiškinamumas, nes sunku įsivaizduoti įmonę, kurios savininkas nesugebėtų susitvarkyti taip, kad kontroliuotojams beliktų konstatuoti faktą, kad tikrinimo metu pažeidimų nerasta. Tuo tarpu vos išėjus kontrolieriams pro duris, įstatymus būtų galima pažeidinėti toliau, nes nėra jokios rizikos būti užkluptiems netikėtai. Kažin kaip policijos pareigūnai sutiktų idėją, kad nuo kitų metų sausio pirmosios dienos, jie privalės informuoti visas nusikalstamas grupuotes apie planuojamas kratas jų butuose ir tai, kad juose bus ieškoma narkotikų ir nelegalių ginklų?

Kaip visada siekiai labai kilnūs: sumažinti naštą verslui ir netrikdyti jų darbo. Tik jei jau tas verslas sąžiningas, tai jam nėra ko jaudintis, nes nesant pažeidimo, nenumatomos ir sankcijos. Tačiau Teisingumo ministerija tuo neapsiriboja. Naujosiose Viešojo administravimo įstatymo pataisose numatyta, kad įmonės nebūtų galima tikrinti pirmus 6 mėnesius po įsteigimo. Toks ūkio subjektų tikrinimo negalimumas sudarytų palankias sąlygas galimai vykdyti neteisėtą veiklą ir pažeisti teisės aktų reikalavimus, taip pažeidžiant sąžiningos konkurencijos principus. Dar daugiau, Įstatymo projektas pažeidžia konstitucinį asmenų lygybės prieš įstatymą principą, kadangi ta pati „6 mėnesių taisyklė” galios tiek ūkio subjektui, valdančiam visą mažmeninės prekybos tinklą su 200 parduotuvių, tiek ūkio subjektui, kuriam priklauso viena parduotuvė. Tai reiškia, kad, atidarius vieną naują mažmeninės prekybos tinklo parduotuvę, ateinančius 6 mėnesius nebus tikrinama nė viena iš likusių 199 parduotuvių, nes jos visos priklauso tai pačiai įmonei.

Panašu, kad teisės specialistams neužkliuvo ir teisinė kolizija, kuria jie paneigia Lietuvoje egzistuojančius teisės aktų taikymo principus. Šiuo metu esant specialiųjų įstatymų ir Viešojo administravimo įstatymo normų konkurencijai, viršenybė būtų suteikiama Viešojo administravimo įstatymui Tuo tarpu naujajame projekte įtvirtinama Viešojo administravimo įstatymo viršenybė, o tai pažeidžia bendrąjį teisės principą – specialiosios normos pirmumo taisyklę arba, kitaip tariant, specialiojo teisės akto normos pirmenybę bendrojo teisės akto normų atžvilgiu. Ūkio subjektų veiklos priežiūra bei kontrolė dažniausiai yra skirtinga, priklausomai nuo kontrolės dalyko (pvz., tabako gaminių nepilnamečiams pardavimo kontrolės veiksmai skiriasi nuo įmonės mokestinių dokumentų patikrinimo), todėl Viešojo administravimo įstatymu galima nustatyti tik bendruosius principus, o ne mėginti standartizuoti bei unifikuoti kontrolės bei priežiūros veiksmus, nes tai padarytų pačią kontrolę neįmanoma.

Nesunku įsivaizduoti ko būtent siekiama tokiomis įstatymo pataisomis. Labai teisingai panaudotas terminas „verslo dereguliavimas“. Juk būtent to šiandien ir trūksta mūsų tabako ir alkoholio prekyboje... Tai labai logiška, nes būtent Laisvosios rinkos instituto „ekspertai“ yra vieni pagrindinių Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos naikinimo idėjos architektų, o panaikinus tarnybą ir atėmus realios kontrolės galimybes kitoms institucijoms, pagaliau būtų su kaupu atidirbta tabako ir alkoholio gamybos bendrovėms už jų, taip dosniai, institutui skiriamą paramą. O mieli tėveliai gali pradėti ruoštis naujai vaikų alkoholio vartojimo ir rūkymo plitimo bangai, nes įsigaliojus tokioms Viešojo administravimo įstatymo pataisoms, galimybė nustatyti prekybos alkoholio ar tabako gaminiais nepilnamečiams faktą, bus nebeįmanoma.