Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2012 m. kovo 27 d., antradienis

Seimo nario V.Matuzo patarėjo Martyno Žilionio atsakymas į mano kritiką


Su malonumu dalinuosi atsakymu, kurį gavau į savo prieš tai buvusį rašinį. 
Paskaitykite ir suprasite, koks solidus, išlaikytas, diplomatiškas ir nešališkas yra atsakymą pasirašęs Seimo narys. Tuo pat metu supraskite koks necivilizuotas (suprask laukinis), dvasios vargšas (pasak kitos Seimo narės D.Teišerskytės) yra A.Veryga, kuris užpuola nuoširdžius ir į jokius intersų konfliktus neįsipainiojusius Seimo narius. 
Pirminis komentaras būtų toks: mieli diplomatiški, pramonės nenupirkti ir "balti ir pūkuoti" Seimo nariai, dėl jūsų sprendimų Lietuva yra tarp blogiausius sveikatos rodiklius turinčių šalių, iš Lietuvos bėga žmonės, žmonės nepasitiki politikais, pas mus daugiausia prasigėrusių vaikų. Viską padarėt diplomatiškia, pasirengę prabangiais kostiumais, naudodami rafinuotą diplomatijos kalbą. Tik klausimas, ką tai keičia tiems, kurie susirgo ir mirė dėl jūsų darbų?

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS
VITAS MATUZAS

Gedimino pr. 53,  01109 Vilnius   Tel. (8 5)  22396979  El.p. vitasm@lrs.lt              ________________________________________________________________________________________________________

Gerbiamas Aurelijau Veryga,

Dėkoju, kad domitės visuomeninėmis aktualijomis ir aktyviai reiškiate pozicijądėl tabako ir alkoholio. Visiškai pritardamas Jūsų požiūriui, kad šių produktų vartojimą reikia mažinti, norėčiau atsakyti į kai kuriuos nepagrįstusteiginius ir kaltinimus, išsakytus viename Jūsų straipsnyje[1]:

1.     Visoje Europoje ant tabako gaminių pakuočių arba banderolių nustatomos maksimalios mažmeninės prekybos kainos, nes tai numato viena iš ES direktyvų (žr. 8 str.)[2]. O ES Teisingumo teismas vienoje byloje[3] neseniai nurodė, kad būtent tabako gaminių minimalios mažmeninės kainos nustatymas skatintų tabako gaminių vartojimą.
2.     Lietuva neprašo iš ES jokių išimčiųdėl tabako akcizo didinimo. Kaip žinia, nuo šių metų kovo 1 d. jis vėl padidintas iki ES reikalaujamo lygio.Esu įsitikinęs, kad artimiausiai metais tabako akcizas ir toliau didės. Aš asmeniškai pasisakiau ir pasisakau už nuoseklų tabako akcizo didinimą. Taip pat pritariu ES iniciatyvoms derėtis dėl didesnių tabako akcizų kaimyninėse šalyse[4] (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt.).
3.     Netiesa, kad „formuojasi gana „įdomi“ praktika, kuomet tokius klausimus komitetui pristatinėja ne Policijos departamento, Muitinės departamento ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistai, o patys gamintojai“. Ir pernai, ir šiemet Seimo Biudžeto ir finansų komitetas ne kartą buvo susitikę su minėtų institucijų pareigūnais aptarti kovą su neapskaitoma ekonomika. Mano žiniomis, susitikimas su tabako pramonės atstovais buvo organizuotas tik tam, kad valstybės institucijų duomenys būtų papildyti verslo turimais duomenimis. Tačiau niekada nebuvau ir nesu atsakingas nei už tabako pramonės, nei už kitų verslo ar valstybės institucijų atstovų vizitus komitete – už tai atsako komiteto sekretoriatas.Visi interesantai į Seimą priimami bendra tvarka.
4.     Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai man niekada neteko nė cento už vieno ar kito įstatymo projekto priėmimą ar atmetimą. Visi sprendimai priimami apsvarsčius visus visų suinteresuotų pusių (taip pat ir Jūsų atstovaujamų organizacijų) argumentus.

Prašau Jūsų dar kartą peržiūrėti minėtame straipsnyje išsakomus teiginius, o šį atsakymą publikuoti toje pačioje vietoje. Taip pat linkiu toliau nenuilstamai kovoti už blaivesnę ir mažiau tabako suvartojančią Lietuvą tam renkantis civilizuotas priemones.

Pagarbiai,

Seimo narys                                                                                                             Vitas Matuzas
O Dabar atsakymas į "atsakymus". 

1. Dėl minimalios ir maksimalios kainos savo straipsnyje klausiau retoriškai, o ne V.Matuzo, bet jo padėjėjui į tą klausimą atsakyti buvo paprasčių nei į būtent jam adresuotą teiginį apie pataisas, kurios sumažino naštą gamintojams ir leido spausdinti kainą ant pakuotės, o ne ant banderolės, tokiu būdu valstybei prarandant dalį pajamų, kurios atsirasdavo dėl gamintojų žioplumo ir nesugebėjimo susiskaičiuoti banderolių poreikio. Tuo metu V.Matuzas net nebandė slėpti, kad idėjos autoriai tabako pramonė ir tokiu būdu pažeidė konvencijos 5.3 straipsnį. Taigi gražinu klausimą, kokių ketinimų vedinas, su kuo suderines ir už kokį atlygį tai padarė? Ir kokiame ES dokumente nurodyta tokio sprendimo būtinybė? Neradot? Neieškojot?

O cituojant minėtą ES Teisingumo teismo sprendimą įdėsiu vieną citatą "Vis dėlto, jeigu minimalią mažmeninę pardavimo kainą nustato valdžios institucijos, maksimali gamintojų ar importuotojų nustatyta mažmeninė pardavimo kaina bet kuriuo atveju negalės būti mažesnė nei tokia privaloma minimali kaina. Taigi reglamentavimas, kuriuo nustatoma tokia minimali kaina, gali turėti neigiamos įtakos konkurenciniams santykiams ir trukdyti tam tikriems gamintojams ar importuotojams pasinaudoti pranašumu dėl mažesnės gaminio įsigijimo kainos, siekiant pasiūlyti patrauklesnę mažmeninę pardavimo kainą". 

Šioje byloje su ES bylinėjosi Prancūzija, kuri bent stengėsi apsaugoti savo žmonių teisę į sveikatą, V.Matuzas elgiais atvirkščiai, cituoja dokumentus, kur visuomenės sveikatos intersas pralaimėjo ir jai remiasi pirmiausia iškeldamas pramonės intersus, kurie siekia kuo mažesnės kainos, kad išlaikytų rūkančiuosius. Bet kaip ir minėjau tai buvo retorinis klausimas, į tikrąjį klausimą atsakymo negauta, nes jo tabako gamintojai nesugebėjo parašyti, skirtingai nei pastarojo dėl minimalių kainų. 

2. Lietuva ne tik prašo (prašė), bet ir gavo išimtis (atidėjimą - ilgiausią pereinamąjį laikotarpį akcizų didinimui). Kreipimųsi egzistavimą posėdyje viešai patvirtino ir komiteto pirmininkas K.Glaveckas. Ar jūs p.Matuzai šitų faktų nežinote ar apsimetate?Jūsų minėtų pasisakymų už akcizų didinimą niekur nesu girdėjęs, gal galit pateikti kokį įrašą ar stenogramą, nes pasisakymas pačiam sau lovoje po kaldra nesiskaito. Pasisakyti pačiam sau neužtenka, reikia politiškai apginti nuomonę, o jūs kol kas ginate visiškai priešingą intersą - tabako gamintojų intersą. 
3.
3. Atsiprašau dėl mano teiginio, kad "formuojasi įdomi praktika". Įdomi praktika ne formuojasi, o jau susiformavo, nes jums visuomeninikų nuomonė nebuvo įdomi niekada, jūs ją derinote tik su susinteresuotomis verslo struktūromis. Čia vienas ansktesnių pavyzdžių:
Tai tai jūs vadinate derinimu? Drąsiai teigiu, kad jūsų teiginys "Visi sprendimai priimami apsvarsčius visus visų suinteresuotų pusių (taip pat ir Jūsų atstovaujamų organizacijų) argumentus" - yra kliedesys, neatitinkantis tikrovės.
Beja ar posėdyje, kuriame pristatymą darė tabako pramonė,  taip buvo sutarta, kad "neva nesidomėsit tuo kas vyksta ir naršysit kompiuteriu po internetą" ar čia buvo maskuojantis manevras, kuris turėjo parodyti, kad jūs ne prie ko, nors darbotvarkėje buvo aiškiai nurodyyta, kad jūs esate atskingas už šį klausimą?

4. Dėl tų paimtų-nepaimtų centų tai įrodykit, nes akivaizdu, kad jūsų žodžiai pasitikėjimo nesuteikia. Aš jumis netiku. Jūsų meilę pramonei rodo jūsų darbai, o kaip jie jums atsilygina (mašinomis, pinigais, užpirkta reklama - aišku netiesiogine, spaudoje, kelionėmis, parama partijai ar kt.) jau ne mano darbas aiškintis. 


O čia mano trumpas atsakymas Seimo nario patarėjui:

Gerbiamas Martynai, 

Labai Jums ačiū už atsakymą. Ačiū būtent Jums, nes iš praktikos žinau, kad Seimo nariai atsakymų nerašo. Priimu tai kaip Jūsų, o ne kaip Seimo nario nuomonę. Suprantu, kad jam dirbdamas kitokių atsakymų rašyti tiesiog negalite. 
Be abejonės jį publikuosiu savo tinklaraštyje, kartu su komentarais. 
Labai norėčiau paklausti iš kur tokie išsamūs duomenys apie ES teismų sprendimus ir pan. Bet manau man neatskleisit. Galiu tik spėti, kad tai ir vėl tų pačių "socialiai atsakingų" verslininkų įdirbis. Kadangi jie taip gerai tuos sprendimus žino tai reikia manyti patys ten ir bylinėjosi.  

Į diskusijas su Jumis asmeniškai toliau nesileisiu, nes Jūs neatsakote už Seimo narių sprendimus. Noriu tik priminti dokumentą ir straipsnį, kurį savo rašte pamiršote (nežianu sąmoningai ar nesąmoningai)  paminėti. Tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5.3 straipsnis. Jis galioje ir Lietuvoje. Jei nuoširdžiai rūpinatės Seimo nario, kuriam patariate, reputacija, labai rekomenduočiau jį su tuo straipsniu supažindinti ir ne paprašyti, bet pareikaluti jo laikytis, nes jis Lietuvai, kaip konvendciją ratifikavusiai šaliai, yra privalomas. Šį kartą nevarginsiu tabako gamintojų, įdedu nuorodą į šį strapsnį ir jo įgyvendinimo rekomendacijas. 


Nepriimkite mano laiško asmeniškai. Tai kritika ne Jums. 
O Seimo narys V.Matuzas ne vienkartinai įrodė, kam jis dirba ir matyt yra susitaikęs su šio darbo privalumasi bei trūkumais, bei su pasekmėmis, kurias jo kenkėjiškas darbas atneš. 

Taip pat norius Jus patikinti, kad nesiruošiu keisti savo retorikos ir veiklos, nes buvusi nuosaiki, akademinė, mokslinė ir diplomatinė retorika pasirodė visiškai neefektyvi. Labai norėčiau kalbėts civilizuotai, prie stalo, pateikiant mokslinius argumentus, bet tokia galimybė nebuvo ir turbūt greitai nebus sudaryta. 
Savo geranoriškumą ne kartą rodžiau padėdamas regti dokumentus, diskutuodamas mokslinėse konferencijose, kurios nors ir kviestam V.Matuzui nebuvo įdomios. Esant šiai situacijai turiu susitaikyti su man taip pat nemielu agresyviu ir tiesmuku tonu. Susitaikykite su juo ir Jūs. 

Su geriausiais linkėjimais

Aurelijus Veryga


2012 m. kovo 22 d., ketvirtadienis

Kaip tabako gamintojai Seime kvailių ieškojo (gal rado?)


Tabako gamintojams pavyko ir visame pasaulyje atvirai žudikais vadinami veikėjai, Lietuvos Seime rado kvailių (o gal lietuviškomis vertybėmis matuojant kaip tik labai apsukrių ir protingų politikų), kurie ėmėsi aukščiausiu lygiu atstovauti jų interesus.
„Pirmąja kregžde“ tapo V.Matuzo pasiūlytos įstatymo pataisos, kurios, kaip teigiama, sumažino naštą tabako pramonei ir leido spausdinti tabako gaminių kainą ne ant banderolės, o ant pakuotės. Tiesa kodėl ten nurodoma ne minimali, o maksimali kaina iki šiol neaišku, nes jei kažkas susigalvotų ir sugebėtų cigaretes parduoti brangiau, nuo to valstybei ir pardavėjui būtų tik geriau. Vienintelis nukentėjęs būtų tabako gamintojai. Bet tai kita tema.
Verta paminėti, kad prieš tai buvęs Philip Moris bandymas veikiant per Vyriausybę ir Valstybinę mokesčių inspekciją visiškai atsisakyti banderolių ant tabako pakuočių, nepavyko. Tačiau pavykus praktiškai be jokio pasipriešinimo prastumti kainų spausdinimo pakeitimus, tabako pramonė įsidrąsino ir Seimo Biudžeto ir finansų komitete ėmėsi pristatinėti klausimus apie nelegalią prekybą tabako gaminiais. Viso pristatymo tikslas buvo pasakyti, kad Lietuva akcizą tabako gaminiams turi didinti labai pamažu, prašyti išimčių (ką beje Lietuva ir padarė) iš Europos komisijos ir pan.
Nutolstant nuo komitetui pateikto pristatymo turinio reikia pastebėti, kad formuojasi gana „įdomi“ praktika, kuomet tokius klausimus komitetui pristatinėja ne Policijos departamento, Muitinės departamento ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistai, o patys gamintojai, kurie ten pateikinėja savo pačių užsakytus tyrimus, kurių autentiškumo ir patikimumo niekas neturi jokios galimybės patikrinti. O tabako gamintojų gebėjimai klastoti ir falsifikuoti tyrimus gerai žinomi visame pasaulyje. Taip pat visame pasaulyje (matyt išskyrus tik Lietuvą) gerai žinomi atvejai, kuomet būtent patys tabako gamintojai ir buvo atsakingi už kontrabandos organizavimą. Tik tuomet cigaretės išvengiant mokesčių buvo gabenamos ne Nemunu celofaniniame maiše ar automobilio rate, o jūriniais konteineriais, kurių turinys laisvojoje ekonominėje zonoje Dubajuje išvengęs muitinės patikros virsdavo kitomis (jau ne tabako) prekėmis ir vėliau nelegaliai būdavo realizuojamos visame pasaulyje. Šis procesas tebevyksta iki šiol. Matyt neatsitiktinai Lietuvoje pagamintos cigaretės „logistikos tikslais“ vežamos į Latviją, o vėliau gražinamos atgal į Lietuvą. Kas gali pasakyti ko iš tiesų siekiama tokiu ekonomine logika nepaaiškinamu veiksmu.
Paradoksalu, kad taip „intensyviai besirūpindami“ kova su tabako gaminių kontrabanda, tabako gamintojai prieštarauja efektyvių atsekamumo ir žymėjimo sistemų diegimui, kurios leistų ne tik identifikuoti kur ir kada pagamintas kiekvienas pakelis, bet ir leistų stebėti jo judėjimą.  
Grįžtant prie minėto Seimo posėdžio, reikia pasakyti, kad Philip  Moris atstovai ten jautėsi kaip namie. PM atstovė R.Balčiūnienė ne tik jautėsi kaip namie, bet leido sau laisvas interpretacijas ir atvirą melą Seimo nariams. Paklausta, kodėl jų manymu Lietuva turi tiek problemų su tabako gaminių kontrabanda, Balčiūnienė teigė, kad net apie 60 proc. apklausose dalyvaujančių lietuvaičių mano, kad pirkdami kontrabandines prekes atkeršija valdžiai. Iš tiesų Lietuvoje daug žmonių palankiai žiūri į kontrabandą, tačiau manančių, kad taip keršija valdžiai tėra tik apie 15 proc. Tačiau klausimas kodėl gamintojai trukdo didinti akcizus kitose šalyse (taip pat ir Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje), liko be atsako. Jei akcizai augtų visur, kontrabanda išnyktų, tačiau tabako gamintojai daro viską, kad taip neatsitiktų.
Daug atviresnis ir nuoširdesnis buvo JTI (Japan Tobacco International) atstovas, kuris atvirai prisipažino, kad tabako pramonei naudingi mažesni akcizai, nes ten, kur jie mažesni, tabako kompanijos gali uždirbti daugiau nes gali pasididinti savo dalį galutinėje kainoje. Ir žinoma pelnas būna didesnis dėl to, kad mažesnė kaina reiškia didesnį, ir pirmiausia didesni būsimų reguliarų rūkorių – vaikų, skaičių. JTI atstovas Seimo Biudžeto ir finansų komitetui nuoširdžiai patvirtino, kad mažesni tabako akcizai reiškia didesnį pelną pramonei, o valstybė tokiu atveju savanoriškai atsisakytų pajamų. Tik ar komiteto nariai tą suprato?
Seimo nariai paskubėjo patikinti tabako gamintojus, kad jau ne kartą kreipėsi į ES institucijas, prašydami Lietuvai taikyti išimtis didinant akcizus tabakui, ar bent atidėti numatytą didinimą. Sutikite, kad tai skamba egzotiškai: Biudžeto ir finansų komitetas siunčia prašymus institucijoms, kuriais siekiama atsisakyti biudžeto pajamų. Įdomu, kaip į tokius prašymus turėtų žiūrėti tie, kurie tuos prašymus gauna? Valstybė siekia atsisakyti pajamų, kad JAV, Japonijos ar D.Britanijos tabako kompanijos gautų didesnį pelną, o visą sukeltą žalą tektų vėlgi kompensuoti iš mūsų skylėto biudžeto. Verta priminti, kad visas veiksmas vyksta tuomet, kai Lietuvoje jau 7 metai veikia ratifikuota Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija, kurioje tabako kainos didinimas taikant akcizų politiką yra įvardijamas kaip viena efektyviausių tabako vartojimo mažinimo priemonių. Ir vėl, Lietuva pažeisdama tarptautinius įsipareigojimus derisi dėl kitų šalių pramonės pelnų, o po to stebisi, kad Lieka neišgirsta. Tiesa neišgirsta lieka ne visuomet. Būtent Lietuva kartu su keletu kitų rytų bloko šalių vėl išsiderėjo ilgą pereinamąjį laikotarpį tabako akcizų didinimui ir buvo reali grėsmė, kad dėl savo kvailumo ar korumpuotumo galėjo sužlugdyti planus mažinti tabako vartojimą visoje ES. Laimei taip neatsitiko ir dabar dėl mūsų politikų bukumo kentėsim tik mes, o ne kitos ES šalys.
Noriu tik padėkoti Seimo nariui R.Kupčinskui, kurio iniciatyva vis tik galėjau pasisakyti minėtame posėdyje. Tik klausimas kiek iš to pasisakymo naudos?
Vargu ar verta džiaugtis po to sekusia TS-LKD frakcijos seniūno J.Razmos pastaba ir klausimu apie tai, kas organizavo klausimo pristatymą, kad jame dalyvavo tik tabako pramonė. Gal ir būtų galima patikėti šios pastabos nuoširdumu jei tas atsakingas už organizavimą nebūtų J.Razmos bendrapartietis V.Matuzas, kuris tabako kompanijas savo dėmesiu pagerbia jau ne pirmą kartą. O ir pats J.Razma slapta derėjosi su alkoholio gamintojais dėl alkoholio reklamos draudimo atšaukimo ir atsisakė įsileisti į frakciją nevyriausybines organizacijas, kurios turėjo kitą nei alkoholio gamintojai nuomonę.
Taigi panašu, kad savo išsišokimu dėl alkoholio reklamos išsaugojimo pagarsėjusių dalies TS-LKD narių veiklos tradicijos tęsiasi. Vienas alkoholio reklamos globėjų V.Matuzas, kažką neaiškiai veblenęs ir bandęs atsakyti į klausimą su kuo derino pasiūlymą atšaukti alkoholio reklamos draudimą, dabar ėmėsi intensyviai globoti tabako gamintojus.
Dar prieš dvi dienas Pasaulinėje tabako kontrolės konferencijoje buvo paskelbti tokie skaičiai: tabako pramonė preliminariai skaičiavimais kasmet uždirba apie 35 milijardus JAV dolerių pelno. Dėl jų gaminamo produkto vartojimo kasmet  miršta apie 6 milijonai pasaulio gyventojų. Vadinasi iš vieno žmogaus mirties tabako gamintojai uždirba apie 6 000 JAV dolerių (apie 15 000 litų). Vien tik Lietuvoje, kurioje preliminariais skaičiavimais kasmet miršta apie 7000 žmonių, tabako pramonė iš turėtų uždirbti ne mažiau kaip 100 milijonų litų.
Taigi p. V.Matuzai noriu paklausti, kada papasakosit kiek iš tų kruvinų pinigų ir kokia forma teko jums už tokį išskirtinį dėmesį tabako pramonei? Ir tik nesakykit, kad taip stengiatės iš idėjos, nes visame pasaulyje politikus perkantys tabako gamintojai žino, kad nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. 

Naujienos iš „UAB Seimas“: prisidirbom, dabar mėtysim pėdas...


Jau ne iš vieno Seimo nario teko išgirsti pastebėjimą: „po muštynių kumščiais nemojuojama“ arba „jūs nemokate pralaimėti“. Kas tie mes? Ar tai 256 nevyriausybinės organizacijos, vienijančių dešimtis tūkstančių sąmoningų ir aktyvių Lietuvos piliečių? Jei taip, tai su kuo kovoja mūsų Parlamentas?
Šį kartą ir vėl kalbu apie alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimą, kurį patvirtinusius Seimo narius žodžiai „alkoholio kontrolė“ erzina panašiai, kaip bulių raudonas skuduras. Nebekartosiu visų vykusių peripetijų, kurios vyko svarstant šį klausimą Seime, tik priminsiu, kad vyko dalykai, kuriuos tik logiškais argumentais paaiškinti būtų sunku. Kuo toliau, tuo daugiau asmenų, turinčių informacijos apie tai kas vyko, pradeda kalbėti. Vieni prisipažįsta matę, kaip vienas Seimo frakcijos seniūnų šalia Seimo „derino pozicijas“ su aludarių atstovu S.Galadausku, nors tuo pat metu ignoravo nevyriausybininkų prašymus įsileisti į frakciją. Kiti teigia žinantys kas ir ką papirkinėjo, ką pasiūlė už šį sprendimą ir pan.
Mieli politikai, jus jau ir UAB vadinti nebeišeina, nes UAB tiesiog siekia pelno, o jūs po to ką padarėte esate nusikaltėliai, nes interesų konfliktai, melas, sąmoningas Seimo narių klaidinimas siekiant naudos ir pelno, papirkinėjimas, dokumentų klastojimas, Seimo statuto pažeidinėjimas ir kiti veiksmai yra nusikaltimas.
Neabejoju, jog per savo gyvenimą turėjote galimybę pastebėti tendenciją, kad visi nusikaltimai anksčiau ar vėliau išaiškėja, nes liudininkai pradeda kalbėti. O tada buvę „kieti“ veikėjai atsiduria teisiamųjų suole. Panašus likimas laukia dalies Seimo narių ir alkoholio pramonės atstovų. Nejau manot, kad teisinė neliečiamybė ir Seimo nario statusas yra amžinas? Net jei ir nebus teisinės galimybės pritaikyti atsakomybę, dar sunkiau bus susitaikyti su mintimi, kad dėl jūsų veiksmų mirė tūkstančiai žmonių.
Tiesa pokalbiuose kol kas viską bandote nuleisti juokais, teigiate, kad nereikia susireikšminti ir sureikšminti alkoholio kontrolės klausimų. Bet iš tikrųjų tai jau nebe alkoholio kontrolės klausimai. Jei tokia savivalė ir teisinis nihilizmas klesti alkoholio kontrolės srityje, vadinasi panašūs dalykai vyksta ir kitose srityse.
Pastarųjų dienų naujienos parodė, kad bent jau dalis Seimo narių suvokia peržengę ribas ir bando viską užglaistyti savo veiksmais dar labiau klampindami ir kompromituodami Seimą. Paaiškėjo, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija, kuri labai atidžiai svarsto Seimo narių šokius su karvės tešmenimis , paskaitų universitete skaitymą ir kitus labai rimtus „nusikaltimus“, ne tik nesvarstė interesų konflikto klausimo ir alkoholio reklamos atšaukimo proceso metu padarytų Seimo statuto pažeidimų, bet galimai ėmėsi klastoti dokumentus, kad išsisuktų nuo šios prievolės.
Štai tokio turinio raštą Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija išsiuntė Seimo pirmininkei I.Degutienei bei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai:
Kreipiamės į Jus norėdami pranešti, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje galimai buvo suklastoti dokumentai.
            Aplinkybės: 2011-11-03 d. Seime buvo svarstomos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis buvo siekiama atšaukti turėjusį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą. Mums sukėlė įtarimų, kad kai kurie Seimo nariai, balsuodami dėl alkoholio reklamos draudimo atšaukimo įstatymo, galimai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo principus ir Seimo statutą.
Dėl šių abejonių 2011-11-24 d. Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją prašydama ištirti ar nebuvo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimo principai.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija mūsų prašymo vykdymą vilkino ilgai. Norime pabrėžti, Seimo narys R.A.Ručys turėdamas AB “Stumbras” nenusišalino balsuodamas dėl alkoholio reklamos draudimo atšaukimo įstatymo, tuo akivaizdžiai pažeisdamas Seimo statutą. R.A.Ručys ir A. Salamakinas, žinodami akivaizdų  Seimo Statuto pažeidimą nesiėmė iš vykdyti iš to kylančių pareigų ir teisių: neinformavo Seimo, Seimo pirmininko, nesiūlė atidėti alkoholio reklamos draudimo atšaukimo įstatymo, kol bus atliktas tyrimas. Tokiu būdų nebuvo užkirstas kelias R.A.Ručiui balsuoti dėl minėto įstatymo – 2011-12-06 d. R.A.Ručys balsavo, kad alkoholio reklamos draudimo įstatymas būtų atšauktas, pažeisdamas viešųjų ir privačių interesų derinimo principus, pažeisdamas Seimo Statutą bei Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Kaip aukščiau minėta, Seimo Etikos ir procedūrų komisija vengė nagrinėti mūsų prašymą, nors jos pirmininkas žodžiu buvo ne kartą ragintas ir mūsų koalicijos atstovų ir kai kurių Seimo narių.
2012-01-27 d. A. Salamakinas viename iš interviu žurnalistui teigė, kad NTAKK skundas neišnagrinėtas ir,  kad prie šio klausimo planuoja sugrįžti 2012 metų kovo mėnesį. Tam pačiam žurnalistui 2012-02-02 d. dar kartą patvirtino, kad NTAKK prašymą išnagrinės prasidėjus Seimo pavasario sesijai, kovo mėn. viduryje. (žurnalisto ir A. Salamakino pokalbių įrašus turime ir esant reikalui galime pateikti). Tačiau 2012-03-19 d. A. Salamakinas, žurnalistui pasiteiravus, kada bus nagrinėjamas NTAKK prašymas, pareiškė, kad tai buvo padaryta 2011-12-15 d. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdyje, bei pateikė protokolo išrašą (pridedama). Mums tai sukėlė įtarimų, kadangi NTAKK atstovas dalyvavo tame posėdyje ir girdėjo, kad komisija mūsų prašymo nusprendė nesvarstyti. Abejones patvirtino ir tai, kad apie priimtus sprendimus nebuvo niekas informuotas: nei Seimo nariai, galimai supainioję viešuosius ir privačius interesus, nei pareiškėjas (NTAKK), nei Seimo pirmininkas, nei VTEK. Todėl mes nusprendėme patikrinti: Seimo archyve gavome 2011-12-15 d. garso įrašą, perklausėme jį ir įsitikinome, kad minėtas klausimas nebuvo svarstytas.
Todėl manome, kad galimai buvo klastojamas Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nutarimas. Prašome nedelsiant imtis veiksmų dėl aukščiau minėtų faktų.“

                Panašu, kad tokie politikai, kaip Salamakinas, nusprendė, kad su nevyriausybinėmis organizacijomis galima elgtis kaip su vaikais ir žaisti žaidimus apie „šventą melą“. Tačiau dar labiau panašu, kad politikai vis tik neįvertina galimų savo elgesio pasekmių.
                Žinoma, tikėtis, kad mūsų kreipimasis ir visa ši informacija susilauks didelio viešumo sunku, nes tokie žiniasklaidos gigantai, kaip „delfi“, jau atidirbinėja politikams ir nieko apie tai neklaba. Atvirkščiai, uoliai spausdina alkoholio reklamos draudimo atšaukimą palaikiusių politikų (tokių, kaip K.Masiulis) rinkiminius pasisakymus.  Vienintelė viltis yra greitai artėjantys rinkimai ir būtinybė priminti apie politikų „žygdarbius“ auga kasdien.