Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2012 m. vasario 26 d., sekmadienis

Švyturys su pasididžiavimu pristato naują "bambalinių" kartą


Manau, kad nieko stebėtino jei alkoholio bendrovės atlieka rinkos tyrimus ir sistemingai tyrinėja savo produktų vartotojus. Tą patį daro ir tabako gamintojai. Taigi viskas normalu ir natūralu, nes norint plėsti savo produktų vartotojų ratą, tenka kruopščiai analizuoti jų įnorius.
BNS išplatino pranešimą apie UAB "Švyturys-Utenos alus" užsakymu atlikta nacionalinę Lietuvos alaus mėgėjų apklausą, kuri  parodė, kad kas penktas lietuvis priimtiniausiu laiko stipresnį nei vidutinį – tarp 5,6 ir 6,5 laipsnių stiprumo alų. Na matyt tos žinios nebūtų reikėję skelbti, jei taip būtų buvę ir anksčiau. Pasirodo, kad sociologai užfiksavo pokyčius, kurie paskatino alaus gamintojus didinti gaminamo alaus stiprumą. Tą viešai paskelbė "Švyturio" rinkodaros vadovas Laimis Balčiūnas.
Vadinasi, ilgą laiką postringavę apie tai, kad jų gaminamas alus yra silpnas, turi mažai alkoholio, todėl kelia mažesnę priklausomybės riziką, buvo neverti nė sudilusio skatiko. Vos tik vartotojai persimetė prie stipresnio alaus, gamintojai suskubo tenkinti jų įgeidžius ir padidino gaminamo alaus alkoholio koncentraciją.
Tačiau visa tai taip pat smulkmena. Visas įdomumas išryškėja paskaičius šio reiškinio interpretacija, kuris savo viražais galėtų prilygti nebent V.Romanovo politinės partijos steigimo proga deklamuotiems eilėraščiams.
Pranešime spaudai teigiama: "Tyrimas patvirtino mūsų įžvalgas – šalyje subrendo karta vartotojų vyrų, ieškančių išraiškingesnio, ne tokio lengvo skonio alaus. Tokį poreikį, ko gero, lemia gyvenimo cikliškumas. Ne vienas esame girdėję austrų filosofo Rudolfo Šteinerio asmenybės vystymosi teoriją, kuria iki šiol neretai remiasi psichologai. Ši teorija teigia, kad egzistuoja archetipinė žmogaus vystymosi tvarka, apimanti fizinę, psichologinę ir dvasinę žmogaus raidą. Anot R. Šteinerio, maždaug kas septynerius metus išgyvename metamorfozę, kurios metu keičiasi ne tik mūsų galimybės, sugebėjimai, bet ir poreikiai. Natūralu, kad keičiasi ir skonis.“
Ką gi brangūs tautiečiai, pats Šteineris pagrindė alaus stiprumo didinimo prigimtį. Ko gero degtinės receptūros pokyčiams paaiškinti bus pasitelktas ne mažiau kaip Seneka ar Sokratas.
 Visiškai nebandydamas nuneigti Šteinerio asmenybės vystymosi teorijos noriu pasakyti, kad populiacijos alkoholio vartojimo pokyčių paaiškinimui ji visiškai netinkama pirmiausia todėl, kad aiškina asmenybės, o ne populiacijos elgsenos pokyčius. Taip išradingai aludarių išaiškintus elgesio pokyčius paaiškina visai ne Šteinerio, o priklausomybės vystymosi teorijos, kuriomis vadovaujasi ne dauguma, o visi priklausomybės gydytojai ir psichologai. O ta teorija teigia, kad alkoholinių gėrimų vartojimo tolerancijos didėjimas yra vienas iš priklausomybės vystymosi požymių.
Mūsų šalies sporto ir politikų gelbėtojai aludariai paskubėjo pasigirti, kad alaus vartotojų įpročiai keičiasi ir daugėja norinčių gerti stipresnį alų. Ką gi brangieji, jei jau užfiksavote šiuos pokyčius, galit pradėti gaminti bambalinį alų, nes dabartiniai vartotojai sunkiai beprisigeria nuo 4,5-5,5 proc. stiprumo alaus. Taip yra todėl, kad tokius kiekius išgerti darosi fiziškai sudėtinga. Todėl vartotojai jau renkasi didesnio stiprumo alų, kurio išgerti reikia mažiau, o ir kaina tampa mažesnė. Sekantis žingsnelis yra spirituoto alaus bambalis.
Aludariams jau reikėtų padėkoti už Lietuvoje ženkliai išaugusį moterų alaus vartojimo mąstą, tik jis pasikeitė ne moterims nuo degtinės pereinant prie alaus, o būtent plečiantis pačiam vartojimui ir atsirandant naujoms vartotojoms. Būtent aludariai gamino ir tebegamina alaus ir kitų gėrimų mišinius, kurie alų padaro ne tokiu karčiu ir stipriu ir jis patiko moterims bei vaikams. Dabar, kai šitai grupei išsivystė tolerancija alkoholiui, galima tęsti savo bizniuko plėtrą ir gaminti stipresnį alų.
2008 metais atliktas suaugusiųjų Lietuvos gyventojų gyvensenos tyrimas, kurio metu pagal CAGE metodiką buvo vertintas probleminis alkoholio vartojimas, parodė, kad iš tų vyrų, kurie bent kartą per savaitę vartojo alų, net 65,4 proc. buvo probleminiai alkoholio vartotojai. Bent kartą per savaitę alų gėrusių moterų grupėje probleminių vartotojų procentas siekė 31, 8 proc. Šie procentai alaus vartotojų grupėj buvo ženkliai didesni nei stipraus alkoholio ar vyno vartotojų grupėse.
Už tai kuo didžiuojamės.... Už krepšinio šalies žmones ir Sank Peterburge pagamintą Švyturio nealkoholinį alų...

2012 m. vasario 1 d., trečiadienis

Selektyvus požiūris į korupciją

Pastarųjų mėnesių politiniai įvykiai ir komentarai leidžia susidaryti kiek aiškesnį vaizdą apie tai, kiek kovą su korupcija (ypač politine) deklaruojantys politikai turi noro tą daryti iš tikrųjų. Gana intensyviai  viešumoje komunikuota LR Prezidentės žinia dėl netoleruotino „Vilniaus energijos“ elgesio, kuomet nupirkti dideli kiekiai įmonės reklamos, pasitarnauja tam, kad žiniasklaida į šilumos kainų skandalą žiūri pro pirštus. Atrodytų viskas gerai ir šalies vadovė, bei kai kurie politikai pastebi problemas, o problemų žinojimas bei viešinimas yra pirmas žingsnis į problemų sprendimą. Tačiau pažvelkime į tą patį reiškinį jau kitų, taip pat nesenų politinių įvykių aspektu. Prisiminkime ne tokias senas batalijas dėl alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimo.
Paskelbus partijas parėmusių įmonių sąrašus paaiškėjo, kad vienos didžiausių alkoholio gamybos įmonių „Stumbras“ savininko koncerno MG Baltic žiniasklaidos grupė "MG Baltic Media" pervedė solidžias sumas partijoms (http://www.lzinios.lt/Lietuvoje/Pries-isigaliojant-draudimui-remti-partijas-jos-surinko-apie-3-mln.-litu). MG Baltic koncernas tuo pat metu yra ne tik vienos didžiausių alkoholio gamybos, didmeninės prekybos tabako ir alkoholio gaminiais įmonės savininkas, bet ir didžiulės žiniasklaidos grupės (televizijos, elektroninės žiniasklaidos bei daugiau kaip 30 žurnalų) savininkas (http://www.mgbaltic.lt/lt/apie-mus/struktura/). Matyt nereikia būti Šerloku Holmsu, kad suprastum, jog šis koncernas turėjo tiesioginį interesą atšaukti alkoholio reklamos draudimo įsigaliojimą. Tačiau toks „atsilyginimas“, o gal reikėtų vadinti „investicija“ į politines partijas ir atlyginimas politikams už priimtą šiai verslo grupei palankų sprendimą niekam neužkliuvo.
Neužkliuvo ir tai, kad vienas Seimo Sveikatos reiklų komiteto narys Rimas Antanas Ručys, aktyviai dalyvavęs klausimo svarstyme ir balsavime yra „Stumbro“ akcininkas ir pažeisdamas Seimo statutą (Prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo.) dalyvavo pataisų priėmimo procese. Taigi. MG Baltic „meilė“ politikams tampa nesudėtingai paaiškinama.
Matyt nereikia stebėtis ir tuo, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A.Salamakinas paklaustas apie šį atvejį sugeba tik kažką neaiškiai veblenti apie dabar „kažkodėl sušvelnėjusį“ požiūrį į Seimo Statuto pažeidimus, nes interesų konfliktą turintis Seimo nariai privalo nusišalinti nuo balsavimo, o anksčiau už tokius pažeidimus esą būtų buvę reikalaujama „padėti Seimo nario mandatą“. Tačiau lieka neaišku, kas tą požiūrį sušvelnino, nes būtent A.Salamakinas ir paskatino komisijos narius nesvarstyti šį interesų konfliktą išryškinusio skundo.
Ši purvina istorija neužkliuvo ir didžiausiu populiarumu ir palaikymu visuomenės apklausose besimėgaujančiai LR Prezidentei D.Grybauskaitei, kuri reklamos draudimo atšaukimą pasirašė tą patį vakarą po Seimo balsavimo. Turbūt dėl didelės skubos neliko laiko informuoti visuomenę ir ši žinia buvo apdairiai nutylėta. Nuo visuomenės ši informacija buvo slepiama daugiau kaip savaitę ir visuomeninės organizacijos rinko parašus su prašymu vetuoti įstatymą. Tokių organizacijų susirinko daugiau kaip 250.
Taigi eilinį kartą tenka konstatuoti, jog liaudies „išmintis“ teigianti, kad „tai ko negali pinigai, gali labai dideli pinigai“ yra teisinga. Kol bus sprendžiami tik tie korupcijos atvejai, kurie negali pakenkti patiems sprendėjams, su politine korupcija teks susitaikyti. Prezidentė pabijojo, kad įpykusi dėl prarastų pajamų žiniasklaida sugriaus idiliško gėrio įvaizdį.
Dabar jau prasidėjo politikų rinkiminė kampanija ir politikų pamaloninta žiniasklaida jau demonstruoja nublizgintus ir švytinčius naujam naudojimo sezonui paruoštus politikų veidus. Viskas OK mieli piliečiai, mes jus prievartaujame, o jūs atsipalaiduokite ir stenkitės pajusti malonumą. Gal tautos mastu jau galime kalbėti apie garsųjį Stokholmo sindromą, kuomet auka įsimyli savo skriaudėją ir jį gina?...