Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2011 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

Šios kadencijos Seimas yra neįgalus spręsti alkoholio kontrolės problemas

Ko gero šią išvadą reikėjo padaryti jau tuomet, kai šios kadencijos Seimas priėmė sprendimą sumažinti akcizą alkoholiniams gėrimams, nepaisant visų įspėjimų, kad po to gali išaugti alkoholio vartojimo sukeltų mirčių skaičius, kaip tai atsitiko 1999 metais. Reikia tik padėkoti, kad šį sprendimą vetavo ir nuo dar rimtesnių sveikatos problemų išgelbėjo LR Prezidentė. Kad Seimas neįgalus reikėjo pagalvoti ir tuomet, kai dar dviems metams buvo pratęstas leidimas prekiauti alkoholiu kioskuose, kuomet buvo sušvelnintas draudimas prekiauti alkoholiu rugsėjo 1-ąją ir t.t. Bet rimčiausiu ženklu galima laikyti pastarųjų mėnesių įvykius, kuomet net TS-LKD nariai ėmėsi iniciatyvos atšaukti praėjusios kadencijos Seimo priimtą sprendimą nuo 2012 metų uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą. Šiam sprendimui visuomet skubos tvarka buvo randama vietos užimtoje Seimo darbotvarkėje, šiuo klausimu itin pabrėžtinai buvo vengiama bendrauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir buvo demonstruojama meilė skandinavų aludariams.
Titaniškų pastangų iš NVO ir sąmoningų Seimo narių pareikalavo siekis išsaugoti naktinės prekybos alkoholiu laiko apribojimus, bei, nepaisant Saulėlydžio komisiją uzurpavusio Laisvosios rinkos instituto ir jų rėmėjų siekio, išsaugoti neišskaidytas, kad ir reorganizuotos bei su Narkotiku kontrolės departamentu sujungtos Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos funkcijas. Nors tokį jungimą buvo galima paaiškinti tik pramonės ir LLRI užgaidomis.
Bandant rasti sprendimų, kurie būtų reikšmingai pastūmėję Lietuvos alkoholio kontrolės politiką Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomų mokslu pagrįsto priemonių kryptimi, tenka apgailestauti, kad nieko, išskyrus nuolatinius pažadus taip ir neįvyko.
Tenka konstatuoti paradoksalų faktą, kad liberalių partijų deleguotas Sveikatos apsaugos ministras ir viceministras suvokia problemas geriau ir elgiasi atsakingiau visuomenės sveikatos požiūriu, nei nemaža dalis skambius alkoholio kontrolės siekius į savo programą įsirašę TS-LKD narių.
Blogais ženklais reikėjo laikyti ir tai, kad Seimas itin piktybiškai atsisakė klausyti savo paties tvirtinamos nepriklausomos ekspertinės institucijos – Nacionalinės sveikatos tarybos. Pirmą kartą per visą istoriją negirdomis buvo praleisti Lietuvos mokinių parlamento, LiJOT, 50 – ies kitų nevyriausybinių organizacijų, kultūros žmonių, Bažnyčios hierarchų raginimai neaukoti savo šalies vaikų sveikatos alkoholio gamintojų pelno sąskaita. Seime tapo norma spausti ir net apgaudinėti savo pačių partijos ar frakcijos narius, spausti juos balsuoti taip, kaip finansiškai naudingiau partijai ir pan. Normalu tapo ir tai, kad Seimo narys Rimas Antanas Ručys būdamas AB Stumbro akcininku be jokios sąžinės graužaties sprendžia su alkoholio politika susijusius klausimus ir net nemano nuo jų nusišalinti. Gal jau neverta sakyti, kad jis yra Sveikatos reikalų komiteto narys, nes tai matyt savaime suprantama. Kitas Seimo narys V.Gedvilas užtikrindamas nuolatinį aludarių prieinamumą prie Seimo narių, Aludarių gildijos prezidentą padaro savo visuomeniniu padėjėju.
Matyt nereikia stebėtis, kad turėdami tokius rimtus padėjėjus Seimo nariai nesivargino dalyvauti jų pačių patogumui Seime organizuojamose diskusijose alkoholio kontrolės politikos tema, kuriuose dalyvaudavo žymiausi pasaulio mokslininkai ir ekspertai.
Ko gero paskutine viltimi buvo tapęs ekspertų parengtas Alkoholio kontrolės įstatymo paketas, kuriame (neva siekiant apsaugoti nuo visiško atšaukimo) jau Seimo narių buvo įrašytas alkoholio reklamos draudimo atidėjimas net iki 2016 metų. Neaišku, kodėl būtent šie metai buvo pasirinkti, nes žiniasklaida ir taip turėjo 2 metus pasiruošti draudimui, o atidėjimas dar 4 metams apskritai gali būti paaiškinamas nebent tuo, kad dar ir sekanti seimo kadencija turėtų ramybę šiuo klausimu.
Matyt nereikia stebėtis, kad žlugo ir mano įvardinta paskutinė viltis, nes pats Seimo sveikatos reikalų komitetas taip sudarkė paketą, kad jo neatpažintų nė vienas iš rengėjų. Komiteto nariai (dauguma nulėmusi sprendimus)nusprendė, kad svarbiausia atsisakyti visų pirmiausia vaikams apsaugoti skirtų priemonių. Buvo atsisakyta siūlymo steigti specializuotus alkoholio skyrius ar parduotuves kaime, nors būtent kaimo vietovėse yra daugiausia problemų, o patys vaikai nurodo, kad alkoholį dažniausia įsigyja kioskuose arba mažose parduotuvėse, kur pardavėjai juos pažįsta. Komiteto narei D.Mikutienei užkliuvo filmavimo kameros specializuotose skyriuose. Būtent jos leistų peržiūrėti ir rasti ir įrodyti pardavimą nepilnamečiui net ir praėjus tam tikram laikui, nes prie kiekvieno piktybiško pardavėjo neįmanoma pastatyti kontrolieriaus. Ko gero Seimo narei kilo asociacijos su nuolat Seimo narius filmuojančiais ir jų kalbamus niekus socialiniuose tinkluose viešinančiais nevyriausybininkais.
Buvo atsisakyta ir 21 metų amžiaus cenzo, kuris būtų išsprendęs problemą, kad 12 klasėje nemaža dalis jau pilnamečių moksleivių aprūpina gėrimais mažesnių klasių moksleivius.
Simboliška, tačiau viskas vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdį paskelbus uždaru, nors jokia valstybės paslaptis ten nebuvo svarstoma. O gal valstybės paslaptimi turėjo būti tai, kad į šį posėdį atvyko Aludarių gildijos prezidentas, kuris nė nemanė sėdėti už durų.
Matant visą šį vaizdą tenka dar kartą konstatuoti, kad Seime esančios saujelės sąžiningų ir pozityviai visuomenės sveikatos atžvilgiu nusiteikusių Seimo narių nepakanka, kad būtų priimti visuomenės sveikatai naudingi sprendimai. O ir Alkoholio kontrolės įstatymo paketui po pateikimo buvo pritarta tik todėl, kad veiksmas vyko iš karto po to, kai po svarstymo buvo pritarta alkoholinių gėrimų reklamos draudimo atšaukimui.
Simboliška, kad Seimo vicepirmininku buvo paskirtas politikas, įžūliai viešai melavęs apie alkoholio reklamos draudimo svarstymą ir priėmimą, iškraipęs sveikatos faktus, juodinęs mokslininkus ir pan. Vis tai tik simbolika.
Realus gyvenimas verčia daryti išvadą, kad iš šio Seimo neverta tikėtis pozityvių sprendimų ir reikia dėti visas pastangas, kad nebūtų sugadinta tai, ką sugebėjo priimti praėjusios kadencijos Seimas. Todėl ir šį kartą vienintele viltimi išlieka Prezidentė, kurios visuomenė, norinti išsaugoti sveiką jaunąją kartą, turi prašyti vetuoti akivaizdžiai verslo interesams vergaujančio Seimo sprendimus. Simboliniai pakete likę siūlymai nebereiškia nieko, juolab, kad visi rimtesni siūlymai įsigalioja po daugiau nei 4 metų, tokiu būdu paliekant erdvę piktybiškiems Seimo nariams vėl ne kartą siekti juos visiškai atšaukti.

2011 m. lapkričio 25 d., penktadienis

Seimas bando apkvailinti nevyriausybininkus

 
Svarstymams dėl alkoholinių gėrimų reklamos draudimo panaikinimo (turėjusio įsigalioti 2012 m. sausio 1 d.) pasiekus apogėjų ir Svarstymo stadijoje sprendimui atšaukti reklamos draudimą laimėjus balsavimą tik 1 balsu, į didžiąją įstatymų leidybos mašiną buvo paleistas ekspertų rengtas Alkoholio kontrolės įstatymų paketas, kuriame buvo pateikta daug priemonių, sugriežtinančių prekybą alkoholiniais gėrimais. Tame pačiame pakete buvo įtrauktas siūlymas atidėti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą iki 2016 metų, tik skirtingai nei kitų priemonių, šio atidėjimo nesiūlė nė vienas ekspertas.
Paketo idėją nevyriausybininkai „virškino“ gana ilgai. Galbūt todėl, kad dar kartą būdami tiesiog normalūs žmonės patikėjo, kad Seimu galima pasitikėti ir patikėti gera Seimo narių valia. Ką gi, šiandien reikia pasakyti, kad buvom kvailiai ir patys esam dėl to kalti. Pakete siūlomų priemonių svarstymo laukėm daugiau negu 2 metus, registruotas paketas ilgą laiką dulkėjo stalčiuose. Dabar jis turėjo tapti alternatyva iš pradžių slaptai ir su didele jėga stumiamai idėjai atšaukti alkoholio reklamos draudimą.  Buvo teigiama, kad atidėjimas yra geriau nei visiškas atšaukimas, be to bus priimtos papildomos alkoholio kontrolės priemonės.
O dabar pažiūrėkim ką iš viso šito plano gavome. Seimas sugebėjo nustebinti ir daug mačiusius. Nepaisant visus užplūdusios euforijos, kad pagrindiniu komitetu paskirtas Seimo sveikatos reikalų komitetas ir įsižiebus vilčiai, kad galima tikėtis sveikatai palankių sprendimų, visi turėjome nusivilti. Ekonomikos (papildomas komitetas) pasirodė net pranašesnis už Sveikatos komitetą visa galva, nes jo posėdyje galėjo dalyvauti ir pasisakyti visi norėjusieji. Ir, nepaisant vieno iš komiteto narių kliedesių apie būsimus knygų draudimus, filmų draudimus ir specializuotus skyrius bibliotekose, kai kurioms paketo priemonėms vis tik buvo pritarta, o ir svarstymas buvo realus – ne iš anksto surežisuotas.
Sveikatos komitetas pranoko pats save. Pirmiausia internete skelbiamoje darbotvarkėje puikavosi užrašas „UŽDARAS POSĖDIS“. Seime paklausus šio komiteto narės D.Mikutienės kodėl tiek diskusijų visuomenėje sukeliantį klausimą numatyta svarstyti uždarame posėdyje, buvo paaiškinta, kad į atvirus posėdžius ateina nevyriausybininkai, kurie nufilmuoja Seimo narius, o po to jų kalbas viešina socialiniuose tinkluose. Įsiklausykite gerbiamieji, Seimo nariai nenori, kad visuomenė žinotų, ką jie veikia posėdžių metu ir bijo, kad jų žodžiai bus viešinami. Tai daug pasako apie jų „gerus norus“.
Keikiami ir pravardžiuojami nevyriausybininkai pasielgė kaip civilizuoti žmonės ir dauguma į posėdį net nevyko, vis tik gerbdami Seimo komiteto sprendimą daryti viską už uždarų durų. Ir vėl padarėm klaidą. Posėdis ne tik nebuvo uždaras, bet jo jau laukė aludarių atstovas, tas pats kurio neteisėtą lobistinę veiklą koalicija apskundė VTEK. Posėdyje sudalyvavo ir nevyriausybinkai, kurie nesusitaikė su išvarymu už durų, bet didžioji dalis argumentų taip ir liko neišsakyta. Vietoje to, kad Seimo komitetas diskusiniam klausimui surastų erdvesnę salę ir išklausytų nuomones, viską buvo bandoma padaryti pasislepiant nuo visuomenės bet informuojant alkoholio gamintojus.
O dabar įdomiausia dalis. Kadangi balsavimo metu nevyriausybininkai buvo išprašyti už durų, tai remtis galime tik spaudoje paskelbtais balsavimo rezultatais, o jie tenka pripažinti yra įspūdingi. Kaip taikliai pastebėjo Seimo narys N.Puteikis: „Iš žadėtų griežtų antialkoholinių priemonių (uždrausti alkoholio reklamą kaip jau uždrausta rūkalų, drausti iki 21 metų gerti degtinę, pardavinėti alkoholį tik specializuotuose skyriuose, įrengti ten videokameras, panaikinti galimybę išsinešti po 22 val., panaikinti visą parą veikiančius pritonus, nebepardavinėti degalinėse ir pan.)IŠ ESMĖS NEBELIKO NIEKO, išskyrus kelias simbolines.“
Internetiniame portale www.lrytas .lt teigiama: „Komitetas siūlo Seimui svarstyti Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis visiškas alkoholio reklamos draudimas įsigaliotų nuo 2016 metų, o iki to laiko nebūtų taikomi jokie pereinamieji laikotarpiai palaipsniui įvedant alkoholio vartojimo ar prekybos juo sugriežtinimus, bet būtų nustatyti nauji ribojimai naktinei prekybai „baruose su viena kėde“ ir stipresnio nei 7,5 laipsnių alaus gamybai.... Sveikatos reikalų komitetas pritarė Ekonomikos komiteto vadovo Dainiaus Budrio siūlymui nuo kitų metų nedrausti asmenims iki 21 metų vartoti alkoholinių gėrimų, stipresnių nei 15 laipsnių. Tačiau draudimas neleisti vartoti bet kokio alkoholio iki 18 metų lieka... Taip pat komitetas nesutiko, kad būtų draudžiama į barus, restoranus, kavines, bufetus ir kitas viešojo maitinimo įmones įleisti asmenis iki 18 metų nuo 22 iki 6 valandos... Komitetas pritarė idėjai negriežtinti alkoholio prekybos degalinėse - priėmė sprendimą iki 2016 metų stacionariose degalinėse leisti prekiauti bet kokio stiprumo alkoholiu, o vėliau degalinėse prekyba alkoholiu būtų iš viso uždrausta. Ūkio ministerijos pateiktomis Alkoholio kontrolės įstatymo pataisomis siūlyta nuo 2013 metų degalinėse leisti prekiauti alkoholiu iki 6 laipsnių, o nuo 2016-ųjų visiškai uždrausti prekybą jais degalinėse... Sveikatos reikalų komitetas nepritarė Ekonomikos komitetas griežtam siūlymui tik mažose kaimo parduotuvėse (kurių plotas iki 400 kv. metrų) leisti alkoholiu prekiauti šalia kitų prekių ir produktų, o ne specializuotame skyriuje. Komitetas pasirinko liberalesnį variantą - leisti ne specializuotame skyriuje alkoholiu prekiauti visose kaimo parduotuvėse nepriklausomai nuo jų dydžio... Tai pat Sveikatos reikalų komitetas siūlo nedrausti alkoholio prekybos meno, kultūros ir sporto renginių metu patalpose, kuriose jie vyksta....Komitetas atmetė „darbietės“ Dangutės Mikutienės siūlymą atsisakyti idėjos įrengti atskiras alkoholio parduotuves arba specializuotus skyrius, bet pritarė, kad būsimose specializuotose alkoholio prekybos vietose nebūtų vaizdo įrašymo kamerų....D.Mikutienė BNS sakė, kad verslui prekybos alkoholiu vietų pertvarkymas kainuotų apie 80 mln. litų. „Bus didelė našta verslui. Visose parduotuvėse net neįmanoma tų specializuotų skyrių įrengti“, - sakė parlamentarė....Komitetas taip pat nutarė, kad į įstatymą nereikia įrašyti nuostatos, jog paslėpta alkoholio reklama yra draudžiama.
Kaip sakoma tai štai jums ir prašom... Tiksliau prašom jums beveik nieko plius reklamos draudimo ir kitų rimtų priemonių atidėjimas net iki 2016 metų.
Ką gi tai ne pirmas akibrokštas ir smūgis per veidą. Pirmais buvo konservatorių desanto siūlymas atšaukti reklamos draudimą, prieš tai į partijos rinkiminę programą įsirašius siekį reklamą drausti. Tik turiu iš karto atsiprašyti, kad kito skruosto neatsuksim. Nesiruošiam abejingai laukti ir stebėti, kaip mūsų greitai ir nesulaikomai augantiems vaikams dar keturis metus skandinavų aludariai plaus smegenis ir toliau juos skatins girtuokliauti.
Manau, kad Seimas baigia sugriauti pasitikėjimą ir tų, kurie, kad ir labai abejodami stengėsi tikėti ir pasitikėti.
Kuo toliau, tuo labiau laukiam rinkimų...

2011 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Skauduliai, kuriuos atvėrė karas dėl alkoholio reklamos išsaugojimo

Nors procesas ir nesibaigė, pabandysiu pažvelgti į jį kiek iš šalies ir apibendrinti, kas paaiškėjo stebint „fronto liniją“.
Pirmiausia tapo aišku, kad atsiradus interesų konfliktui ir spaudimui, politikai pradeda vengti diskusijų. Paradoksalu, tačiau tuo pat metu yra teigiama, kad su radikalais diskutuoti neįmanoma. Tačiau realybėje durys į frakcijų susitikimus yra uždarytos, o bandymas prisikviesti Seimo narius į jų patogumui pačiame Seime organizuojamas diskusijas alkoholio kontrolės tema, patiria fiasko.
Neabejoju, alkoholio, tabako kontrolės priemonės yra tik nedidelė iliustracija, tų problemų, kurias stebi ir piktinasi didelė dalis Lietuvos gyventojų. Nebestebina, kad nepasitikėjimas Seimu pasiekė sunkiai įtikėtiną lygį.  Nuolat stebim procesus, kuomet politizuojami ekspertiniai klausimai (žurnalistas sprendžia atominės energetikos klausimus ir t.t.), kurie iš tiesų turėtų būti ekspertinių sprendimų lygmenyje, nes šios sritys yra pakankamai išanalizuotos mokslininkų ir yra pakankamai duomenų priimti mokslu pagrįstus sprendimus. Tačiau politizuoti tuos klausimus yra itin patogu interesų grupėms, kurios tokiu būdu gali tikėtis sau palankių sprendimų. Tik politikai ir alkoholio gamintojai gali sugalvoti teiginį, kad reklama neskatina vartojimo. Bet politikams šis argumentas atrodo pakankamas ir įtikimas. Įdomu būtų pažiūrėti kaip reaguotumėte į situaciją kuomet jums susirgus į jūsų palatą susirinktų politikai ir spręstų apie gydymo taktiką. Bandau įsivaizduoti jūsų reakciją kuomet vienas politikų pareikštų, kad jūsų gydyti nereikia, nes jo senelė taip pat buvo gydoma, bet vis tiek numirė. Neabejoju, kad ir kaip abejodami, vis tik sprendimą paliktumėt gydytojui, o ne politikui. Keista, bet daugumai nekyla klausimų kuomet sprendžiamos visuomenės sveikatos problemos, kad sprendimus tuomet taip pat priima politikai, nors dauguma jų neturi jokios supratimo nei apie sveikatą, nei apie mokslą, nei apie tai, kokias pasekmes turės jų sprendimas.
Net ten, kur dėl priemonių sutaria viso pasaulio mokslininkai, mūsų politikai svaidosi epitetais apie Marksistinę ideologiją, Gebelso veiklos metodus, radikalizmą, talibanizmą ir pan.
Diskusijos apie alkoholio reklamą atskleidė ir žiniasklaidos problemas. Jau nekalbant apie tai, kad žiniasklaida vargiai išgyvena dėl įvairių apribojimų ir yra priversta versti dirbti žurnalistus vergiškomis sąlygomis, o tai atsiliepia jų produkcijos kokybei ir tai jau piktina kiekvieną Lietuvos gyventoją, laba aiškiai pasimatė, kad žiniasklaida nėra laisva. Pamatėm ką reiškia kuomet žiniasklaidos priemonės priklauso komercinėms struktūroms, tiesiogiai susijusioms su alkoholio verslu.  Turbūt pirmą kartą pamatėm, kaip vos įdėti dingsta straipsniai iš portalų, kaip trinami skelbimai apie renginius, kaip pateikiama tik vienpusiška informacija ir pan. Reikia pastebėti ir tai, kad dalis žiniasklaidos išliko objektyvi ir nušvietė procesą. Reikia nulenkti galvą prieš nacionalinį transliuotoją, regioninę žiniasklaidą, „Žinių radiją“, katalikišką žiniasklaidą, kurių platinamos žinios suveikė kaip veiksnys, paskatinęs apie tai kalbėti ir kitas žiniasklaidos priemones. Vis tik užsakyta informacijos blokada, kelis mėnesius veikusi komercinėje žiniasklaidoje privertė suabejoti teiginiais, kad žiniasklaida yra viena iš demokratijos garantų. Tiesa gal neteisingai pastebėjau, laisva žiniasklaida yra viena iš demokratijos garantų, o perkamos žiniasklaidos vadinti laisva neapsiverčia liežuvis.
Paaiškėjo ir dar viena pikantiška detalė. Pasirodo, kad tyrimus (tiksliau jų rezultatus) galima nusipirkti. Pasaulyje gerai žinomas fenomenas, kai pramonė bando nusipirkti „norimus rezultatus“ iš mokslininkų, tačiau, prisipažinsiu nebuvau girdėjęs apie tai, kad viešosios nuomonės tyrimo agentūros kurtų rezultatus pagal pageidavimą. Tenka apgailestauti, kad pas mus vis tik tai įvyko. Du kartus atliktos gyventojų apklausos apie jų požiūrį į alkoholio reklamos draudimą neparodė alkoholio gamintojams palankių rezultatų, nes didesnė dalis gyventojų pasisakė už draudimą nei prieš jį. Tuomet buvo rasta agentūra, kuri paskelbė tokius rezultatus, „kokių reikia“ ir nedelsiant pavadino tai Tautos nuomone.
Visu gražumu atsiskleidė ir lobistinės veiklos reglamentavimo trūkumai.  Jokios lobistinės veiklos nedeklaruojantis Aludarių gildijos prezidentas, tuo pat metu būdamas Seimo nario patarėju ar padėjėju veikia kaip lobistas ir vykdo lobistinę veiklą Seime niekam už tai neatsiskaitydamas ir tų interesų nedeklaruodamas. Maža to, šis veikėja pareiškia žiniasklaidai, kad 50 nevyriausybinių organizacijų pasirašytas kreipimasis yra niekinis nes Lietuvoje registruota daugiau kaip 1500 organizacijų. Tačiau tuo pat metu nemato problemos iškelti 4-5 didelių skandinavų kapitalo įmonių interesą aukščiau už asocijuotos visuomenės interesą.
Tenka tik apgailestauti stebint kaip alkoholio gamybos bendrovės už santykinai mažą kainą perka sau vergus, kuriuos vėliau verčia žemintis ir atidirbinėti už gautus pinigus. Apgailėtinai atrodo paramą gavusių šokėjų ar krepšininkų laiškai ar pasisakymai, palaikantys alkoholio reklamą suvokiant kokius pavojus alkoholis kelia jų pačių ugdomiems vaikams ir jaunimui. Neabejotina, kad šiems žmonėms tenka išgyventi vidinį konfliktą ir rinktis tarp pinigų jų mylimai sporto šakai ir moralinių vertybių.
Ši istorija parodė, kad Seimui neįdomūs to paties Seimo sukurti ekspertiniai mechanizmai, kurie turėtų padėti Seimo nariams apsispręsti ir nedaryti klaidų. Seimo nariams neįdomūs universitetų mokslininkų pateikiami tyrimai, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Nacionalinės sveikatos tarybos rekomendacijos. Šių institucijų nuomonė Seimui yra svarbi tik tuomet, kai ji sutampa su partijų politinėmis ambicijomis.
Paaiškėjo ir dar viena pikantiška detalė. Pasirodo, kad nemaža dalis parlamentarų yra ne tik mažai išprusę bet ir gana primityvūs. Išsilavinę, aukštos vidinės kultūros ir intelekto žmonės paprastai įsiklauso į mokslininkų ar tarptautinių institucijų rekomendacijas, nebijo ir nevengia diskutuoti apie spendimus ir problemas. Apmaudu, tačiau šį kartą diskusijų buvo vengiama sąmoningai. Tik itin neišsilavinę ir žemo emocinio intelekto parlamentarai yra mažiau paveikiami moksliniai argumentais ir įrodymais nei budelių galerijomis ar užkeikimais. Tai, kad būtent pastarosios priemonės davė didžiausią efektą, rodo ką iš tiesų išsirenkam mus atstovauti Seime. Be to pamatėm, kad dalis mūsų politikų yra itin žemos politinės ir bendrai kultūros žmonės.
Paaiškėjo ir sąmoningai trumpa parlamentarų atmintis. Šiandien kaltinantys visuomenininkus neetiškumu, spaudimu, budelių galerijų kūrimu politikai pamiršo ne taip seniai TV3 televizijos per Šv. Kalėdas transliuotas juodais kaspinais perrištas B.Vėsaitės ir A.Matulo nuotraukas, su tikrovės neatitinkančiais teiginiais. Panašu, kad pamiršo, jog transliuoti melagingi teiginiai išprovokavo visuomenę realiems grasinimams fiziniu susidorojimu su Seimo nariais (skirtingai nuo mūsų siūlymų tiesiog neberinkti  Seimo narių, kurie žada vieną, o daro kitą arba atsisako ginti visuomenės interesą). Tą kartą melas ir grasinimai suveikė ir Seimas ėmėsi švelninti įstatymo nuostatas. Šį kartą kaltinant visuomenę spaudimu (nors ji tik grasina realizuoti savo pilietinę teisę dalyvauti rinkimuose ir agituoti kitus) nutylima apie tai, kad alkoholio gamintojų mobilizuoti (o gal samdomi) piliečiai ir toliau siuntinėja Seimo nariams žinutes su grasinimais juos nušauti ar kitaip fiziškai susidoroti jei jie neatšauks reklamos draudimo. Tai gi kyla klausimas, kas iš tiesų valdo valstybę.
Ši istorija atskleidė ir tai, kaip mūsų parlamentarai suvokia demokratiją ir pilietines teises. Atsirado politikų pasipiktinusių NVO ir Bažnyčios ketinimais viešinti jų balsavimo rezultatus ir raginti nebalsuoti už juos ateinančiuose Seimo rinkimuose. Tai buvo pavadinta spaudimu Seimui. Keista bet aludarių kabinėjimasis ir grasinimas išsikelti iš šalies spaudimu nelaikomas. Tai laikoma atsakingo verslo dialogu su valdžia. Pasipiktinimas ketinimais viešinti Seimo narių balsavimus ir dalyvauti rinkiminėse kampanijose iš esmės parodo kiek neskaidrūs yra rinkiminiai procesai,visuomenės dalyvavimas viešose diskusijose yra nepageidautinas, o parlamentarų darbų viešinimas sugriautų gana gerai surežisuotas rinkėjų kvailinimo ir pirkimo schemas.
Paaiškėjo ir tai, kad tokia sąvoka kaip laisvas Seimo nario mandatas egzistuoja tik itin retais atvejais. Realybėje partijų vadovai susitarę su interesų grupėmis „prievartauja“ savo bendrapartiečius priimti partijai naudingą sprendimą, galėsiantį garantuoti tinkamą paramą artimiausių rinkimų metu. Mokslu pagrįstas alkoholio kontrolės priemones palaikantys politikai būna priversti nedalyvauti balsavimuose, balsuoti taip kaip liepia partijos vadai ar apskritai pasišalinti iš posėdžių salės. Sutikit, kad demokratija čia nekvepia.
Lietuvos politikai su dideliu entuziazmu imasi bauginti visuomenę apie galimus baubus Baltarusijoje ir Rusijoje, tačiau su ne mažesniu malonumu puola atstovauti tarptautinių tabako ir alkoholio bendrovių interesus, nors tos bendrovės savo pelną išsiveža iš šalies. Maža to, parlamentarai, kalbėdami apie savo ketinimus prisidėti prie kontrabandos mažinimo nepasidomi, kad vis daugiau tarptautinių tabako kompanijų skęsta bylose dėl jų pačių organizuotos ir vykdytos kontrabandos. Teigiama, kad reikia ginti Lietuvos pramonę, tačiau neįsigilinama, kad būtent reklama yra naudingiausia didelėms skandinavų kapitalo įmonėms, o maži Lietuvos gamintojai nėra pajėgūs pirkti tokios reklamos ir konkuruoti drakoniškai uzurpuotoje rinkoje.
Jei galima būtų teigti, kad Parlamentas yra šalies smegenys, priimančios sprendimus, nuo kurių priklauso viso organizmo – šalies funkcionavimas, galima sakyti, kad šias smegenis ėda smegenų vėžys, o pagrindinė šio vėžio priežastis yra elementaraus išsilavinimo stoka ir liguista meilė pinigams. Gera naujiena yra ta, kad yra vilties, jog šį smegenų vėžį galima išgydyti operuojant, o operacijos data jau numatyta (2012 m. spalio mėn. antras sekmadienis – t.y. sekantys rinkimai į LR Seimą). Bloga naujiena yra ta, kad organizmas savo smegenis turi išsioperuoti pats, o tai jau panašu į mokslinę fantastiką.

2011 m. lapkričio 4 d., penktadienis

Tik viešumas išgelbės nuo Seimo narių savivalės


Norėtųsi, kad žinotumėte, kas iš tiesų vyksta Seimo užkulisiuose ir kaip Seimo nariai yra "atviri konstruktyvioms diskusijoms".


Žemiau rasite vieno iš mūsų koalicijos narių "diskusiją" su Seimo nariu Jurgiu Razma. Kaip pastebėsite diskusija nevyksta ir į argumentus net nebandoma dalykiškai ir konstruktyviai atsakyti. O pagrasinus išnaudoti visas savo pilietines teises, Jurgis Razma laiškus atiduoda aludarių lobistui S.Galadauskui. Ištraukos vėliau patenka į spaudą.

http://www.lrytas.lt/-13203360631319032331-alkoholio-reklamai-pritariantiems-parlamentarams-grasinama-ant-j%C5%ABs%C5%B3-bus-mirties-prakeiksmas.htm

Kadangi Jurgis Razma jau pradėjo viešinti susirašinėjimą, manau jums bus įdomu sužinoti jį visą neiškarpytą. Gero skaitymo.

Galiu tik dar pridėti, kad J.Razmos buvo prašoma leidimo atvykti į frakciją ir išsakyti nuomonę, kaip turbūt suprantate konstruktyviam dialogui sąlygų skirtingai nei aludariams, sudaryta nebuvo:)

Sent: Monday, May 30, 2011 2:51 PM

Subject: Dėl alkoholio reklamos ribojimo įstatymo

Laba diena,

kaip ir visiems yra žinoma, taip ir man yra žinoma, kad Jūs (kartu su kitais Seimo nariais) teikėte Alkoholio reklamos draudimo įstatymo atšaukimą.

Man, kaip Lietuvos piliečiui, rūpi Lietuvos gerovė, todėl norėčiau su Jumis padiskutuoti šiuo klausimu.

Pradžiai gal galėčiau sužinoti, kodėl Jūs pasirašėte po šiuo teikimu?

Pagarbia

Atsakymas

Date: Tuesday, May 31, 2011, 1:22 PM

Tokį sprendimą priėmėme po išsamaus aiškinimosi ir diskusijų mūsų frakcijos ekonomikos ir finansų dalykiniame komitete, kurio vadovas Vitas Matuzas jums pageidaujant gali detaliau paaiškinti motyvus.

Jurgis Razma

Thursday, October 27, 2011 1:35 PM

Gerbiamas, Jurgi.

Jūs esate labai įtakingas žmogus Lietuvos politikoje. Mane ir didelę visuomenės dalį neramina Seimo narių noras priimti alkoholio pramonei palankias įstatymų pataisas. Norėčiau sužinoti argumentus, kodėl Jūs remiate alkoholio reklamos draudimo atšaukimą? Susidaro toks įspūdis, kad Jūs pataikaujat žiniasklaidai, tuo gerindamas alkoholio pramonės produkcijos platinimą Lietuvoje. Tuo pačiu Jūs kenkiate valstybei (kuri patiria didelę žalą dėl alkoholio vartojimo), Lietuvos žmonėms, kuriems yra brukami "kultūringo" alkoholio vartojimo ir kitokie "privalumai", darote žiniasklaidą priklausomą nuo alkoholio pramonės. Taip pat noriu išgirsti, kam Jūs atstovaujate būdamas Seimo nariu: žiniasklaidai, alko-pramonei, partijai ar Lietuvos žmonėms. Tikiuosi konstruktyvios diskusijos.

Pagarbiai

Donatas

Atsakymo negauta

Tuesday, November 1, 2011 5:55 PM

Gerbiamas Seimo narį, Jurgi Razma.

Apgailestauju, kad nematote reikalo atsakyti į pateiktus klausimus, nors, būdamas Seimo nariu, turėtumėte nepamiršti, kad Jūs esate atskaitingas rinkėjams.

Matydamas Jūsų įžūlią poziciją, ketinu Jums iš anksto pranešti, kad informuosiu Jūsų partijos (ir ne tik Jūsų apygardoje), apie Jūsų elgesį, tokį kokį matau. Suprantu, kad tai, kaip ir ką ruošiuosi perduoti rinkėjams, Jums labai nepatiks, nes tai, manau, pakenks ir Jums ir Jūsų partijai.

p.s. bet kokiu atveju, esu atviras diskusijai

p.s. apie Jūsų "žygdarbius", kartu su bendraminčiais, tikrai pasistengsime kuo plačiau informuoti rinkėjus.

Pagarbiai, Donatas.

November 1, 2011 9:24 PM

Gerbiamasis Donatai,

aptariamas projektas parengtas TS-LKD frakcijos Ekonomikos ir finansų dalykinio komiteto sprendimu, teikimo motyvus paaiškino šio komiteto pirmininkas V.Matuzas (prisegta). Prisegu taip pat keletą tokiai pozicijai pritariančių piliečių laiškų, kuriuose rasite pritarimą pagrindžiančių argumentų.

Pagarbiai,

Jurgis Razma

November 2, 2011 12:26 AM

Gerbiamas, Jurgi.

Nuliūdinot mane. Vis tiktai, turėsiu imtis sisteminti viską apie Jus šituo klausimu. Juk aš klausiau Jūsų, o ne Matuzo.

Numaniau, kad bandysite prasmukti nepastebėtas, tačiau Jums taip padaryti nepavyks - stengsimės kuo plačiau nušviesti lietuvius, kad Jūs palaikote alkoholio pramonę.

1. Jūs neatsiuntėt man nei vieno laiško, kur yra svarūs "rėksnių" argumentai, kodėl reikalingas alkoholio reklamos draudimas.

2. Nei viename iš tų laiškų, kuriuos man atsiuntėte, nėra argumentų, kurie būtų pagrįsti moksliškai ir atliktais tyrimais.

3. TS-LKD frakcijos Ekonomikos ir finansų dalykinio komitetas savo pranešime ne vienoje vietoje yra melagingai informuojama:

a) "Atsakingai pareiškiame: grupės parlamentarų, tarp kurių yra ir TS-LKD frakcijos narių, registruotos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos NIEKAIP NESUŠVELNINS dabar galiojančių ir..." Šio įstatymo projektas sugrąžina alkoholio reklamą į gydimo ir mokymo įstaigas.

b) "Pritartume tokiam absoliučiam draudimui, jeigu tik būtų įmanoma jį įgyvendinti." Informuoju, kad alkoholio reklamos draudimą galima įgyvendinti:

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsakyme Nacionalinei sveikatos tarybai patvirtinama, kad Visuomenės informavimo (VI) įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad užsienyje parengtas radijo ir (ar) TV programas ir (ar) atskiras programas leidžiama transliuoti ir retransliuoti LR, nepažeidžiant šio ir kitų įstatymų nuostatų.

Minėto straipsnio nuostatos nustato atvejus ir sąlygas, kurioms esant Komisija įgyja teisę laikinai sustabdyti transliuojamų ir retransliuojamų TV programų laisvą priėmimą bei nustato kreipimosi procedūras į transliuojančios šalies atsakingą instituciją dėl problemų, kylančių esant skirtingam teisiniam reguliavimui sprendimo.

VI įstatymo 48 straipsnio 1 dalies16 punktas teigia, kad VI įstatymo nustatyta tvarka Komisija gali sustabdyti užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą LR teritorijoje.

Komisija taip pat informavo, kad ji pasirengusi veikti įstatymų nustatyta tvarka.

Ir Jūs, Jurgi, atkakliai tvirtinate, kad argumentai yra tame pareiškime - Jūs juk matote, kad pranešimas, parengtas Matuzo, yra pilnas netiesos. Ir Jūs po šituo slepiatės. Apgailėtina.

Kaip suprantu, Jūsų pašto dėžutėje yra uždėtas filtras ir negaunate laiškų su argumentais prieš teikiamą įstatymo pataisą. Vieną iš tokių laiškų prisegu (jis vienos mano pažįstamos)

Kad būtų Jums aiškiau, ką reiškia alkoholio reklama visuomenei įsegu šios srities specialistų išvadas:

1) Europos Alkoholio ir sveikatos forumo ekspertų paskelbtoje išvadoje teigiama: „alkoholio reklama skatina vaikus pradėti vartoti alkoholį anksčiau, o jau vartojančius paauglius paskatina vartoti alkoholį intensyviau. [nuoroda į dokumentą)

2) Moksliniai tyrimai parodė, kad būtent pasiūlos ir prieinamumo apribojimai davė didžiausią efektą ir yra pripažinti efektyviausiomis priemonėmis mažinant alkoholinių gėrimų vartojimą [nuoroda į dokumentą]

3) Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų susitikime Maskvoje buvo įvardintos efektyviausios, labiausiai mokslu pagrįstos ir ekonomiškai efektyvios alkoholio kontrolės priemonės:

-akcizo alkoholiniams gėrimams didinimas

- alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimas

- visapusis alkoholinių gėrimų reklamos draudimas.

[nuoroda į dokumentą]

4) kiek žinau, Jūsų šeimoje buvo sunkių išbandymų su narkotikų vartojimu. Užjaučiu ir džiaugiuosi, kad viskas baigėsi laimingai. Nebūkit abejingas kitų nelaimėms, nes mažėjant alkoholio suvartojimo kiekiams tuo pačiu mažėja ir narkotikų vartojimas. Žemiau esančioje nuorodoje apibendrinimas 54 skaidrėje. [nuoroda į dokumentą]

Prašau Jūsų nebalsuoti už įstatymo pataisas, kurias pateikė Matuzas, Tamašauskas ir kiti apipinami Juos melagystėmis. Prašau įsiklausyti į specialistų išvadas ir rekomendacijas. Priešingu atveju bus ir Jums blogai ir Lietuva kentės nuo tolesnės alkoholio pramonės menkai varžomos veiklos.

Pagarbiai, Donatas

November 2, 2011 8:35 PM

Sveiki, Jurgi

Nusprendžiau palaukti rytojaus - su nekantrumu lauksiu svarstymo.

Jūs Juk tikrai geresnis nei A. Butkevičius - su Algirdu buvo toks pasižaidimas, tačiau, Jūs žinote, nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis.

Prasitarsiu kaip bus: jeigu balsuosite prieš teikiamą įstatymą, tai lengviausia išeitis - paprasčiausia bus pasiaiškinti Rietavo ir Plungės rinkėjams, o gal ir visai nereikės; jeigu susilaikysite, nežinau, kaip teks aiškintis; jeigu balsuosite už reklamos draudimo atšaukimą, tikrai bus sunku išaiškinti - už Matuzo nugaros nebepasislėpsite.

Ketiname aktyviai lankyti Seimo narių rinkimines apygardas ir visomis priemonėmis aiškinti Jiems, kas nėra vertas atstovauti ir reikės laaaabai daug žiniasklaidos, su kuria nenorite pyktis, resursų, kad kaip nors tą .... apsiplauti.

Nuoširdžiai linkiu Jums išminties.

Donatas

November 2, 2011 9:10

Kai mane kas nors bando paveikti grasinimais, paprastai mane nuteikia priesingai.

Jurgis Razma

November 3, 2011 9:27

Po truputį dėliojasi vaizdas - išeina taip, kad Jus geriau sekasi paveikti susitarimais "tu man, aš tau". O gal aš ir klystu.

Donatas

November 3, 2011 9:30

O gal aš ir klystu - gal ir nesat Jūs doras žmogus

Donatas

November 3, 2011 4:13

Klystate, mane galima paveikti argumentais, o ne grasinimais.

J.R.

November 3, 2011 5:23

Sveiki.

Ar žinote, kodėl visuomenininkai paskutiniu metu taip agresyviai elgiasi?

Todėl, kad ne mažai Seimo narių nekreipia dėmesio į argumentus, tikrai vertus dėmesio, o Seime garsiai kalba apie alkoholio pramonės brukamus mitus, tokius, kaip "alkoholio reklama neveikia", "vaikai turi miegoti, o suaugusių reklama neveikia", "reikia reklamos, kad galėtų konkuruoti tarpusavyje" ir t.t. ir panašiai.

Tuo tarpu tokie argumentai, kaip:

Europos Alkoholio ir sveikatos forumo ekspertų paskelbti pranešimai:, kad „alkoholio reklama skatina vaikus pradėti vartoti alkoholį anksčiau, o jau vartojančius paauglius paskatina vartoti alkoholį intensyviau." Pasakykite man, ar įmanoma paauglius iki aštuoniolikos metų neprileisti prie televizoriaus po 23 val. Vargiai. O ir 18 metų sulaukusi asmenybė jau yra pilnai susiformavusi. Tikrai ne, jai dar tebesiformuoja. Kiek žinau, Jūsų dukrai jau 27 metai. Jos asmenybė tikrai jau turėtų būti brandi ir ją alkoholio reklama veikia kelis kartus silpniau, nei devyniolikmetį, ką tik įstojusį į aukštąją mokyklą.

Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai teigia, kad visapusiškas alkoholinių gėrimų reklamos draudimas yra viena labiausiai moksliškai pagrįstų ir ekonomiškai efektyviausių alkoholio kontrolės priemonių. Ir tai Seimo nariams ne argumentas.

Yra ir kitų mokslu pagrįstų argumentų. Juos visuomenininkai ne kartą yra išsakę. Tačiau daug Seimo narių į tai nereaguoja.

Todėl visuomenininkai ir elgiasi agresyviai.

Sakote Jus balsuojate už alkoholio reklamą, nes turite argumentus.

Tačiau tų argumentų taip ir nepasakote. Kodėl?

Manau,todėl, kad tie argumentai nenuskambėti juokingai,lyginant su ekspertų argumentais.

Tiesa, nors Jūs ir neišsakote argumentų, vieną jų žinau. Kodėl reikia pyktis su žiniasklaida? Sutikite, tai gana menkas argumentas (kitaip pasakius niekingas).

O gal turite tikrai rimtų argumentų?

Pagarbiai

Donatas

November 3, 2011 5:35 PMMessage body

Turedamas daugiau laiko pasistengsiu detaliau surasyti argumentus.

J.R.

Deja, argumentų Jurgis Razma taip ir nepateikė.