Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2011 m. lapkričio 4 d., penktadienis

Tik viešumas išgelbės nuo Seimo narių savivalės


Norėtųsi, kad žinotumėte, kas iš tiesų vyksta Seimo užkulisiuose ir kaip Seimo nariai yra "atviri konstruktyvioms diskusijoms".


Žemiau rasite vieno iš mūsų koalicijos narių "diskusiją" su Seimo nariu Jurgiu Razma. Kaip pastebėsite diskusija nevyksta ir į argumentus net nebandoma dalykiškai ir konstruktyviai atsakyti. O pagrasinus išnaudoti visas savo pilietines teises, Jurgis Razma laiškus atiduoda aludarių lobistui S.Galadauskui. Ištraukos vėliau patenka į spaudą.

http://www.lrytas.lt/-13203360631319032331-alkoholio-reklamai-pritariantiems-parlamentarams-grasinama-ant-j%C5%ABs%C5%B3-bus-mirties-prakeiksmas.htm

Kadangi Jurgis Razma jau pradėjo viešinti susirašinėjimą, manau jums bus įdomu sužinoti jį visą neiškarpytą. Gero skaitymo.

Galiu tik dar pridėti, kad J.Razmos buvo prašoma leidimo atvykti į frakciją ir išsakyti nuomonę, kaip turbūt suprantate konstruktyviam dialogui sąlygų skirtingai nei aludariams, sudaryta nebuvo:)

Sent: Monday, May 30, 2011 2:51 PM

Subject: Dėl alkoholio reklamos ribojimo įstatymo

Laba diena,

kaip ir visiems yra žinoma, taip ir man yra žinoma, kad Jūs (kartu su kitais Seimo nariais) teikėte Alkoholio reklamos draudimo įstatymo atšaukimą.

Man, kaip Lietuvos piliečiui, rūpi Lietuvos gerovė, todėl norėčiau su Jumis padiskutuoti šiuo klausimu.

Pradžiai gal galėčiau sužinoti, kodėl Jūs pasirašėte po šiuo teikimu?

Pagarbia

Atsakymas

Date: Tuesday, May 31, 2011, 1:22 PM

Tokį sprendimą priėmėme po išsamaus aiškinimosi ir diskusijų mūsų frakcijos ekonomikos ir finansų dalykiniame komitete, kurio vadovas Vitas Matuzas jums pageidaujant gali detaliau paaiškinti motyvus.

Jurgis Razma

Thursday, October 27, 2011 1:35 PM

Gerbiamas, Jurgi.

Jūs esate labai įtakingas žmogus Lietuvos politikoje. Mane ir didelę visuomenės dalį neramina Seimo narių noras priimti alkoholio pramonei palankias įstatymų pataisas. Norėčiau sužinoti argumentus, kodėl Jūs remiate alkoholio reklamos draudimo atšaukimą? Susidaro toks įspūdis, kad Jūs pataikaujat žiniasklaidai, tuo gerindamas alkoholio pramonės produkcijos platinimą Lietuvoje. Tuo pačiu Jūs kenkiate valstybei (kuri patiria didelę žalą dėl alkoholio vartojimo), Lietuvos žmonėms, kuriems yra brukami "kultūringo" alkoholio vartojimo ir kitokie "privalumai", darote žiniasklaidą priklausomą nuo alkoholio pramonės. Taip pat noriu išgirsti, kam Jūs atstovaujate būdamas Seimo nariu: žiniasklaidai, alko-pramonei, partijai ar Lietuvos žmonėms. Tikiuosi konstruktyvios diskusijos.

Pagarbiai

Donatas

Atsakymo negauta

Tuesday, November 1, 2011 5:55 PM

Gerbiamas Seimo narį, Jurgi Razma.

Apgailestauju, kad nematote reikalo atsakyti į pateiktus klausimus, nors, būdamas Seimo nariu, turėtumėte nepamiršti, kad Jūs esate atskaitingas rinkėjams.

Matydamas Jūsų įžūlią poziciją, ketinu Jums iš anksto pranešti, kad informuosiu Jūsų partijos (ir ne tik Jūsų apygardoje), apie Jūsų elgesį, tokį kokį matau. Suprantu, kad tai, kaip ir ką ruošiuosi perduoti rinkėjams, Jums labai nepatiks, nes tai, manau, pakenks ir Jums ir Jūsų partijai.

p.s. bet kokiu atveju, esu atviras diskusijai

p.s. apie Jūsų "žygdarbius", kartu su bendraminčiais, tikrai pasistengsime kuo plačiau informuoti rinkėjus.

Pagarbiai, Donatas.

November 1, 2011 9:24 PM

Gerbiamasis Donatai,

aptariamas projektas parengtas TS-LKD frakcijos Ekonomikos ir finansų dalykinio komiteto sprendimu, teikimo motyvus paaiškino šio komiteto pirmininkas V.Matuzas (prisegta). Prisegu taip pat keletą tokiai pozicijai pritariančių piliečių laiškų, kuriuose rasite pritarimą pagrindžiančių argumentų.

Pagarbiai,

Jurgis Razma

November 2, 2011 12:26 AM

Gerbiamas, Jurgi.

Nuliūdinot mane. Vis tiktai, turėsiu imtis sisteminti viską apie Jus šituo klausimu. Juk aš klausiau Jūsų, o ne Matuzo.

Numaniau, kad bandysite prasmukti nepastebėtas, tačiau Jums taip padaryti nepavyks - stengsimės kuo plačiau nušviesti lietuvius, kad Jūs palaikote alkoholio pramonę.

1. Jūs neatsiuntėt man nei vieno laiško, kur yra svarūs "rėksnių" argumentai, kodėl reikalingas alkoholio reklamos draudimas.

2. Nei viename iš tų laiškų, kuriuos man atsiuntėte, nėra argumentų, kurie būtų pagrįsti moksliškai ir atliktais tyrimais.

3. TS-LKD frakcijos Ekonomikos ir finansų dalykinio komitetas savo pranešime ne vienoje vietoje yra melagingai informuojama:

a) "Atsakingai pareiškiame: grupės parlamentarų, tarp kurių yra ir TS-LKD frakcijos narių, registruotos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos NIEKAIP NESUŠVELNINS dabar galiojančių ir..." Šio įstatymo projektas sugrąžina alkoholio reklamą į gydimo ir mokymo įstaigas.

b) "Pritartume tokiam absoliučiam draudimui, jeigu tik būtų įmanoma jį įgyvendinti." Informuoju, kad alkoholio reklamos draudimą galima įgyvendinti:

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atsakyme Nacionalinei sveikatos tarybai patvirtinama, kad Visuomenės informavimo (VI) įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad užsienyje parengtas radijo ir (ar) TV programas ir (ar) atskiras programas leidžiama transliuoti ir retransliuoti LR, nepažeidžiant šio ir kitų įstatymų nuostatų.

Minėto straipsnio nuostatos nustato atvejus ir sąlygas, kurioms esant Komisija įgyja teisę laikinai sustabdyti transliuojamų ir retransliuojamų TV programų laisvą priėmimą bei nustato kreipimosi procedūras į transliuojančios šalies atsakingą instituciją dėl problemų, kylančių esant skirtingam teisiniam reguliavimui sprendimo.

VI įstatymo 48 straipsnio 1 dalies16 punktas teigia, kad VI įstatymo nustatyta tvarka Komisija gali sustabdyti užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą LR teritorijoje.

Komisija taip pat informavo, kad ji pasirengusi veikti įstatymų nustatyta tvarka.

Ir Jūs, Jurgi, atkakliai tvirtinate, kad argumentai yra tame pareiškime - Jūs juk matote, kad pranešimas, parengtas Matuzo, yra pilnas netiesos. Ir Jūs po šituo slepiatės. Apgailėtina.

Kaip suprantu, Jūsų pašto dėžutėje yra uždėtas filtras ir negaunate laiškų su argumentais prieš teikiamą įstatymo pataisą. Vieną iš tokių laiškų prisegu (jis vienos mano pažįstamos)

Kad būtų Jums aiškiau, ką reiškia alkoholio reklama visuomenei įsegu šios srities specialistų išvadas:

1) Europos Alkoholio ir sveikatos forumo ekspertų paskelbtoje išvadoje teigiama: „alkoholio reklama skatina vaikus pradėti vartoti alkoholį anksčiau, o jau vartojančius paauglius paskatina vartoti alkoholį intensyviau. [nuoroda į dokumentą)

2) Moksliniai tyrimai parodė, kad būtent pasiūlos ir prieinamumo apribojimai davė didžiausią efektą ir yra pripažinti efektyviausiomis priemonėmis mažinant alkoholinių gėrimų vartojimą [nuoroda į dokumentą]

3) Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų susitikime Maskvoje buvo įvardintos efektyviausios, labiausiai mokslu pagrįstos ir ekonomiškai efektyvios alkoholio kontrolės priemonės:

-akcizo alkoholiniams gėrimams didinimas

- alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimas

- visapusis alkoholinių gėrimų reklamos draudimas.

[nuoroda į dokumentą]

4) kiek žinau, Jūsų šeimoje buvo sunkių išbandymų su narkotikų vartojimu. Užjaučiu ir džiaugiuosi, kad viskas baigėsi laimingai. Nebūkit abejingas kitų nelaimėms, nes mažėjant alkoholio suvartojimo kiekiams tuo pačiu mažėja ir narkotikų vartojimas. Žemiau esančioje nuorodoje apibendrinimas 54 skaidrėje. [nuoroda į dokumentą]

Prašau Jūsų nebalsuoti už įstatymo pataisas, kurias pateikė Matuzas, Tamašauskas ir kiti apipinami Juos melagystėmis. Prašau įsiklausyti į specialistų išvadas ir rekomendacijas. Priešingu atveju bus ir Jums blogai ir Lietuva kentės nuo tolesnės alkoholio pramonės menkai varžomos veiklos.

Pagarbiai, Donatas

November 2, 2011 8:35 PM

Sveiki, Jurgi

Nusprendžiau palaukti rytojaus - su nekantrumu lauksiu svarstymo.

Jūs Juk tikrai geresnis nei A. Butkevičius - su Algirdu buvo toks pasižaidimas, tačiau, Jūs žinote, nuo meilės iki neapykantos tik vienas žingsnis.

Prasitarsiu kaip bus: jeigu balsuosite prieš teikiamą įstatymą, tai lengviausia išeitis - paprasčiausia bus pasiaiškinti Rietavo ir Plungės rinkėjams, o gal ir visai nereikės; jeigu susilaikysite, nežinau, kaip teks aiškintis; jeigu balsuosite už reklamos draudimo atšaukimą, tikrai bus sunku išaiškinti - už Matuzo nugaros nebepasislėpsite.

Ketiname aktyviai lankyti Seimo narių rinkimines apygardas ir visomis priemonėmis aiškinti Jiems, kas nėra vertas atstovauti ir reikės laaaabai daug žiniasklaidos, su kuria nenorite pyktis, resursų, kad kaip nors tą .... apsiplauti.

Nuoširdžiai linkiu Jums išminties.

Donatas

November 2, 2011 9:10

Kai mane kas nors bando paveikti grasinimais, paprastai mane nuteikia priesingai.

Jurgis Razma

November 3, 2011 9:27

Po truputį dėliojasi vaizdas - išeina taip, kad Jus geriau sekasi paveikti susitarimais "tu man, aš tau". O gal aš ir klystu.

Donatas

November 3, 2011 9:30

O gal aš ir klystu - gal ir nesat Jūs doras žmogus

Donatas

November 3, 2011 4:13

Klystate, mane galima paveikti argumentais, o ne grasinimais.

J.R.

November 3, 2011 5:23

Sveiki.

Ar žinote, kodėl visuomenininkai paskutiniu metu taip agresyviai elgiasi?

Todėl, kad ne mažai Seimo narių nekreipia dėmesio į argumentus, tikrai vertus dėmesio, o Seime garsiai kalba apie alkoholio pramonės brukamus mitus, tokius, kaip "alkoholio reklama neveikia", "vaikai turi miegoti, o suaugusių reklama neveikia", "reikia reklamos, kad galėtų konkuruoti tarpusavyje" ir t.t. ir panašiai.

Tuo tarpu tokie argumentai, kaip:

Europos Alkoholio ir sveikatos forumo ekspertų paskelbti pranešimai:, kad „alkoholio reklama skatina vaikus pradėti vartoti alkoholį anksčiau, o jau vartojančius paauglius paskatina vartoti alkoholį intensyviau." Pasakykite man, ar įmanoma paauglius iki aštuoniolikos metų neprileisti prie televizoriaus po 23 val. Vargiai. O ir 18 metų sulaukusi asmenybė jau yra pilnai susiformavusi. Tikrai ne, jai dar tebesiformuoja. Kiek žinau, Jūsų dukrai jau 27 metai. Jos asmenybė tikrai jau turėtų būti brandi ir ją alkoholio reklama veikia kelis kartus silpniau, nei devyniolikmetį, ką tik įstojusį į aukštąją mokyklą.

Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai teigia, kad visapusiškas alkoholinių gėrimų reklamos draudimas yra viena labiausiai moksliškai pagrįstų ir ekonomiškai efektyviausių alkoholio kontrolės priemonių. Ir tai Seimo nariams ne argumentas.

Yra ir kitų mokslu pagrįstų argumentų. Juos visuomenininkai ne kartą yra išsakę. Tačiau daug Seimo narių į tai nereaguoja.

Todėl visuomenininkai ir elgiasi agresyviai.

Sakote Jus balsuojate už alkoholio reklamą, nes turite argumentus.

Tačiau tų argumentų taip ir nepasakote. Kodėl?

Manau,todėl, kad tie argumentai nenuskambėti juokingai,lyginant su ekspertų argumentais.

Tiesa, nors Jūs ir neišsakote argumentų, vieną jų žinau. Kodėl reikia pyktis su žiniasklaida? Sutikite, tai gana menkas argumentas (kitaip pasakius niekingas).

O gal turite tikrai rimtų argumentų?

Pagarbiai

Donatas

November 3, 2011 5:35 PMMessage body

Turedamas daugiau laiko pasistengsiu detaliau surasyti argumentus.

J.R.

Deja, argumentų Jurgis Razma taip ir nepateikė.

3 komentarai:

Laimonas Vėbra rašė...

Reikėtų pastebėti, kad puolamieji komentarai ir chamizmas, agresyvumas yra tikrai nepadorus ir tiesiog neskanus. Ir tai _JOKIE_ argumentai. Skaityčiau, kad tai yra geri trys šaukštai deguto (t.y. geros trys briaunotos stiklinės degtinės) blaivininkų, antialkoholizmo stovyklos šalininkų medaus statinėje.
Aš pats tikrai remiu ir palaikau A. Verygos iniciatyvas, tačiau Donato „argumentai“ ir ad hominem puolimas peržengia padorumo ir orumo ribas. Net jei aplinka ir oponentų/lobistų veikla, užkulisiniai veikimo būdai yra nešvarūs, tačiau orumas ir pagarba, sveikas, _aštrus_ ir/nes blaivus protas turėtų išlikti ir dominuoti. Ypač apgailėtinai atrodo ties eufemiški „pagarbiai“...

Algirdas rašė...

Na, politinės kultūros stoka šiandien tampa norma. Gediminas Gemskis terorizuoja J.Razmą facebooke, šis vaikinas viešina privatų susirašinėjimą ir drįsta grasinti vienam iš įtakingiausių Lietuvos politikų....Rezultatas tikrai bus atvirkštinis. Alkoholio neįveiksim reklamos draudimais, norint, kad tai netaptų poreikiu reikia pasiūlyt žmonėms alternatyvią relaksacijos priemonę. Tai ką čia rašinėja Donatas panašu į metusio gerti alkoholiko kliedesius...

Unknown rašė...

Laimontai ir Algirdai, galiu kalbėti tik apie tai ką žinau. Razma šį kartą elgėsi ne kaip patyręs politikas, o kaip užsispyręs vaikas. Jo ne kartą prašyta įsileisti pasikalbėti į frakciją iki balsavimų - be rezultato. Nekartą priminta partijos programa - be rezultatų. Kai išnaudojama diplomatija ir ji neveikia, prasideda brutalumai. Todėl ir prašom kalbėtis, bet jei kaip jūs sakot vienam įtakingiausių politikų nepakanka supratimo, kad tą reikia daryti - jo valia. Man tikrai labiau patinka aiškus, ramus argumentų dėstymas, kuris kelis mėnesius buvo be atsako, todėl daug kam tas ignoravimas pribaigė paskutines kantrybės ribas. Bet sutinku, kad reikia stengti kalbėti argumentų kalba. Dėl reklamos poveikio nediskutuosiu, nes apie tai jau daug rašiau. Mano straipsniuose nesudėtinga rasti nuorodas į mokslinius tyrimus ką daro alkoholio reklama. Visų problemų jos draudimu neišspręsim, bet jei galim išspręsti dalį - nesuprantu kodėl to nedaryti. O su tais relaksacijos pasiūlymais, tai žmonės akis tegul prasikrapšto kai ryte paburkimas nuo alaus gėrimo praeis ir pamatys kiek Lietuvoje yra galimybių relaksuotis,bet kai akis apsipila, tai matymas tampa sudėtingas.