Ieškoti šiame dienoraštyje

Puslapiai

2011 m. gegužės 19 d., ketvirtadienis

Labai korektiškas laiškas Seimo nariams K.Masiuliui ir E.TamašauskuiJau net nežinau, kodėl bet vis tik sureaguosiu į vakar (gegužės 18 dieną) „Žinių radijo“ laidoje „raktas“ (http://www.ziniur.lt/player.php?show_id=8&date=2011-05-19&mp3=253106 ) išdėstytas mintis apie alkoholinių gėrimų reklamos draudimą. Labai tendencinga, kad ir į šią laidą, nebuvo kviečiami kitos nuomonės atstovai, o susirinkusieji pasimėgavo galimybe ne „skleisti įžūlų melą“, bet dėstyti su realybe prasilenkiančius teiginius. Turbūt pajutote lingvistinį reveransą. Šioje laidoje dalyvavę Seimo nariai kaltino mane, ir Nacionalinę tabako ir alkoholio kontrolės koaliciją nekorektiška, kalba, radikalizmu ir t.t. Pabandysiu korektiškai į tai atsakyti.

Prieš pradėdamas analizuoti laidoje išdėstytus teiginius, noriu priminti geriamiems Seimo nariams E.Tamašauskui ir K.Masiuliu, kad mes labai ilgai ir kantriai bendravome diplomatiškai, kalbėjome tik mokslo kalba. Jei pastebėjote savo raštuose nuolat citavome mokslinius tyrimus, vadovavomės Pasaulio sveikatos organizacijos nuomone ir ją perteikdavome jums. Pagaliau pamatėme, kad diplomatinė kalba jums labai patinka, nes kaip buvo paminėta laidoje ji „nesukelia Seimo nariams streso ir įtampos“, kurią tektų malšinti alkoholiu. Bet taip pat pastebėjome, kad jūs (šiuo atveju kalbu apie mano paminėtus Seimo narius) nekreipiate dėmesio į mūsų diplomatiškas ir moksliniais tyrimai grindžiamas kalbas. Moksliniams teiginiams nuneigti visuomet pakakdavo pasakyti, kad „mes kalbame lozungais“, daugiau nieko nežinome „tik drausti“ . Dabar aš asmeniškai pavargau nuo diplomatinės kalbos, kuri jums daro įspūdį dėl kalbos tono, bet ne dėl turinio.

Noriu tik pasakyti, kad jūs, kurie kaltinate Nacionalinę tabako ir alkoholio kontrolės koaliciją radikalizmu, iš tiesų nežinote, kas yra radikalizmas. Jis Lietuvoje kaip tik kelia sparnus ir manau, kad jam ko gero reikėtų leisti pasireikšti, gal tuomet pradėtumėt kalbėtis su visuomenės sveikatos mokslininkais, pradėtumėte klausytis mokslinių argumentų, nes suprastumėte, kad mūsų išsakomos rekomendacijos tėra viso labo pasaulyje plačiai naudojamos ir įvertintos kaip efektyvios kontrolės priemonės, o ne radikalizmas.

Pavargom nuo nuolatinio nesiskaitymo ir demagogijos, kai kruopščiai surinkta mokslinė informacija, apibendrinus daugybę mokslinių šaltinių, yra nuneigiama vieninteliu Seimo nario sakiniu: man atrodo kitaip, arba aš savo kieme mačiau kitokį vaizdą ir pan. Ponas K.Masiulis, būdams išeiviu iš akademinės bendruomenės turėtų būti susipažinęs su mokslinės literatūros analize, išmanyti būdus kaip ją susirasti ar mokėti patikrinti pateikiamos informacijos autentiškumą. Tačiau dar nė karto neteko gauti iš pono K.Masiulio nė vienos reakcijos, kuri būtų grindžiama mokslu.

O dabar grįžkim prie laidos. Kaip jau minėjau laidoje buvome nuolat kaltinami nekorektiškomis formuluotėmis, lozungų sklaida ir pan. Noriu tik pacituoti Seimo narį E. Tamašauską, kuris teigė, kad reklamos draudimą numatanti įstatymo pataisa buvo priimta nes Seimo nariai nesusiorientavo. Pasak Seimo nario tuo metu teko spręsti užgriuvusias krizės problemas, buvo priiminėjami „naktiniai“ įstatymai. Jo manymu pasinaudojant tokia suirute ir Seimo narių nesusigaudymu ir buvo „prakištos“ tokios įstatymo pataisos. O dabar drįsiu pataisyti Seimo narį. Minimos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos buvo priimtos jokiu būdu ne skubos tvarka, jos buvo pasiūlytos Seimo vadybos sudarytos darbo grupės, kurioje buvo atstovaujami ir alkoholio gamintojai, bei kitos suinteresuotos pusės. Būtent alkoholio gamintojai, o ne radikalūs NTAKK atstovai su A. Veryga priešakyje ir pasiūlė įtraukti visišką alkoholio reklamos draudimą nuo 2012 metų, su sąlyga, kad nebus ribojama alkoholinių gėrimų reklama dienos metu (http://www.balsas.lt/naujiena/188799/siulymas-seimui-po-2012-uju-jokios-alkoholio-reklamos/rubrika:naujienos-lietuva ). Atsitiko taip, kad Seimui pakako drąsos priimti reklamos alkoholinių gėrimų reklamos apribojimą ir neišbraukti siūlymo dėl visiško reklamos draudimo. Kaip sakoma vienoje garsioje slaviškoje patarlėje „gobšumas pražudė „frajerį“. Belieka priminti, kad diskusijos vyko labai ilgai ir kalbėti apie kokį nors skubotumą manau yra nekorektiška . Be to gerbiamas Seimo narys truputį suklydo kalbėdamas apie krizę ir naktinius įstatymus. Matote gerbiamas Seimo nary E. Tamašauskai, alkoholio kontrolės įstatymo pataisos buvo priimtos 2008 metų balandžio mėnesį, tuo metu Lietuvoje apie krizę dar net nebuvo užsimenama. O ir sprendimą priėmė praeitos kadencijos Seimas, kuris neturėjo nieko bendro su „naktine įstatymų leidyba“. Nauji Seimo rinkimai įvyko 2008 metų spalio mėnesį, o „naktinė įstatymų leidyba“ vyko jei neklystu tų pačių metų gruodžio mėnesį. Todėl drįstu teigti, kad jūsų kalboje įsivėlė nedidelis, bet mano manymu reikšmingas netikslumas.

Laidoje buvo nuolat minima, kad NTAKK skleidžia nekorektišką informaciją ir paminima citata iš mūsų rašto Seimo nariams. Citatoje minima, kad 2008 metais priimti alkoholio reklamos apribojimai pasiteisino ir davė rezultatų. Iš tiesų, 2008 metai buvo priimtas reklamos apribojimas, kuris uždraudė dienos metu transliuoti alkoholinių gėrimų reklamą televizijoje ir radijuje. Būtent šių apribojimų efektyvumą ir turėjome galvoje rašydami Seimo nariams ir savo pamąstymus pagrindėme. Tuo tarpu laidoje buvo pasišaipyta iš citatos ir pasakyta, kad apribojimai ar draudimai buvo priimti 2008 metais, o įsigalios tik 2012 metais. Manome, kad tai yra tam tikras loginis netikslumas, nes laidoje paminėti faktai nesutampa su realybe, kadangi pokalbio dalyvis susipainiojo tarp įstatymo pataisų ir formuluočių, tuo galimai suklaidindamas ir radijo klausytojus. Klausant šiuos teiginius nebuvo galima išgirsti prieštaravimo iš dalyvavusių Seimo narių, tai leidžia daryti atsargią prielaidą, kad jie sutiko su išdėstytais klaidingais teiginiais ar net juos palaikė.

Laidoje Seimo narys K.Masiulis kelis kartus pakartojo, kad reklamos draudimas nelogiškas, nes kalbama tik apie tik apie naktinę reklamą. Drįsčiau pataisyti gerbiamą Seimo narį, nes pataisos reglamentuotų ne tik naktinę reklamą televizijoje, bet ir reklamą spaudoje ir išorinę reklamą, kurią nepriklausomai nuo tėvų apsileidimo ar stropumo mato kiekvienas vaikas, kuris eidamas į darželį ar mokyklą, sėdėdamas su tėvais kavinėje būtų priversta susipažinti su lietuviško alaus asortimentu ir sužinotų, kad alus „yra geriausia ką turime“ bet to tai kas geriausi „yra pagaminta su sąžine“.

Nuolat buvo primenama, kad su tokiomis organizacijomis, kaip NTAKK diskutuoti neįmanoma, nes mes kalbame lozungais. Iš tiesų reikia pagirti laidos vedėją ir dalyvius už išties konstruktyvų laidos toną ir išsakytas konstruktyvias mintis. Konstruktyvumo jokiu būdu negalėjo sumenkinti išdėstytos tokios mintys, kad reikia uždrausti mašinas, reikia uždrausti mylėti moteris, kad draudimai (šiuo atveju kalbama apie reklamos draudimą), privestų prie situacijos, kuri buvo sovietinėje kariuomenėje, kuomet kariai valgydavo ant duonos užteptą batų tepalą ir gerdavo odekoloną. Manome, kad gana konstruktyvia ir korektiškai nuskambėjo laidos dalyvių mintis, jog reikia uždrausti lietuvių keliones į užsienį, kad jie nematytų alkoholio reklamos.

Pabaigai norėčiau gerbiamus Seimo narius supažindinti su vienu paskiausių Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentų, kuriuose aptariamos efektyviausios, labiausiai mokslu pagrįstos ir ekonomiškai efektyvios alkoholio kontrolės priemonės. Taupydamas jūsų brangų laiką, kurį jūs galėsite sėkmingai išnaudoti dalyvaudami kitose konstruktyviose diskusijose pateikiu jums mano paminėtų priemonių vertimą iš anglų kalbos. Tos PSO įvardintos priemonės yra :

-akcizo alkoholiniams gėrimams didinimas

- alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimas

- visapusis alkoholinių gėrimų reklamos draudimas.

Taip pat pateikiu jums ir nuorodą, kurią galite pasitikrinti mano gal kiek radikalokai pateikiamus Pasaulio sveikatos organizacijos teiginius (http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_ncds_roundtable_3_harmful_use_of_alcohol.pdf).

Minėtoje laidoje Seimo narys K.Masiulis paminėjo, kad nustojo gerbti blaivybės judėjimo žmones, kuriuos iki tol gerbė. Su visa pagarba galiu atsakyti gerbiamam Seimo nariui, kad šis jausmas yra abipusis ir labai gilus. Manau, kad šis jausmas paskatins labai konstruktyvius sprendimus rinkimų metu, kurie tikriausiai transformuosis į mano vizitus Žemaitijoje į jūsų susitikimus su rinkėjais mano gimtame krašte, kur jūs ir buvote išrinktas.

O dabar jau visai pabaigai gerbiami Seimo nariai noriu pasakyti, kad jau bloga nuo jūsų melavimo, veidmainiavimo, nekompetencijos, tendencingumo, nesugebėjimo įsiklausyti į argumentus, pataikavimo pramonei ir .t.t. Jūs galite ir toliau bendrauti korektiška kalba, kurios išmokstate Seime ir kurios nebesupranta nė vienas normalus Lietuvos pilietis. Mes pasistengsime jūsų melą ir korektiškas kalbas išversti į žmonių kalbą. Kalbate apie „juodąjį paštą“, kuris pasiekia jus šiomis dienomis. Tai jūs Lietuvos moksleivių parlamentą, akademinio jaunimo organizacijas, Nacionalinę sveikatos tarybą ir kitas organizacijas vadinate „juodaisiais paštininkais“. O gal galvojate, kad ten esantys žmonės visi yra tokie buki ir kvaili kaip (leiskite nebepratęsti sakinio...), kad juos gali apmulkinti vienas A.Veryga. O gal paklauskite jų nuomonės. Nuo jūsų nekompetencijos yra tik vienas vaistas, daugiau jūsų neberinkti. Aš tą konstitucijos sutektą teisę tikrai realizuosiu, o kiekvienas kitas rinkėjas, gavęs informaciją apie jūsų nuveiktus darbus, tegul sprendžia pagal savo įsitikinimus ir sąžinę.

9 komentarai:

Unknown rašė...

Sveikinu.Kiek išminties jėgos Aurelijaus atsakyme!Taip ir jaučiasi, kad jis pilnai naudojasi visais jam duotais Dievo talentais.Laikykis daktare Aurelijau!!!!!!Tu juk žinai dėl ko kovoji.

Unknown rašė...

Ačiū Olga, žinau už ką kovoju ir darysiu tą kaip mokėsiu ir galėsiu:)

omaigad rašė...

gerbiu žinių radiją, tačiau jau ne pirma laida kai jie kalba būtent apie alkoholį ir nepakviečia kitos pusės... tendencinga.

Tadas rašė...

Teko klausyti ta laida, labai nemaloni, tendencinga saliska, ir ne tos radio stoties auditorijai skirta laida, iskaitant vedejo replikas.

Saulius Karosas rašė...

Ačiū už šį laišką Aurelijau. Labai gerbiu jus ir ką jūs darote. Tačiau, prašau, nesileiskite į jų lygį ir nepasiduokite provokacijai naudoti sarkazmą ar panieką. Laikykitės tvirtai ir oriai. Mes jus palaikysim. Dievo palaimos.

Saulius Karosas rašė...

Ačiū už šį laišką Aurelijau. Labai gerbiu jus ir ką jūs darote. Tačiau, prašau, nesileiskite į jų lygį ir nepasiduokite provokacijai naudoti sarkazmą ar panieką. Laikykitės tvirtai ir oriai. Mes jus palaikysim. Dievo palaimos.

Unknown rašė...

Ačiū Sauliau už paraginimą. Stengiuosi, bet nebe visada užtenka kantrybės. Galui tik pažadėti, kad stengsiuosi.

Unknown rašė...

tai jau tu, Aurelijau, mūsiškis - radikalas:):):):)
Sveikinu.

Laimonas Vėbra rašė...

Palaikau.
Reikėtų atkreipti dėmesį į visiškai tendencingą minėtos laidos („aštrių diskusijų ir ginčų laida“...) „pseudo diskusinį“ formatą, susikvietus akivaizdžiai į vieną dūdą pučiančius („reikia atšaukti draudimą“), suinteresuotus greita ir tiesiogine ekonomine nauda visuomenės sveikatos ir valstybės problemų (taip pat ir ekonominių) sąskaita.
Ypač apgailėtinai atrodo laidos vedėjo pagraudenimai-pabaubenimai apie žiniasklaidos išnykimą (galima net buvo paraginti pirkti daugiau degtinės ir tokiu būdu paremti žiniasklaidą...)
Stipriai nusivyliau K. Masiuliu, nors visoje „diskusijoje“ (tai buvo panašiau į užsakytą laidą) jis kalbėjo pakankamai išlaikytai, argumentuotai; kitų gi blėniai apie seksą ir batų tepalą matyt irgi optimizuoti tam tikrai klausytojų auditorijai...
Labai gerą klausimą apie konservatorių vertybinę-principinę poziciją šiuo klausimu uždavė laidos klausytoja; su nekantrumu lauksiu balsavimo dėl minėto įstatymo rezultatų ir bus galima apsispręsti dėl sekančių rinkimų. (nors dvejoti ir spręsti jau kokius 10 metų kažkaip neteko...)